Jihomoravští zemědělci dosud sklidili přes 78 procent osetých ploch obilovin a téměř 94 procent řepky. Výnosy jsou zatím ve srovnání s loňským rokem o něco vyšší, výjimkou jsou žito a oves, kde ale dosud není sklizena ani polovina všech osetých ploch. Průměrný výnos na hektar je u obilovin i řepky vyšší než v loňském roce. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Ozimý ječmen se již prakticky sklizený

Celkově je letos na jižní Moravě oseto obilím 148.435 hektarů, což je o 8000 méně než loni, ale naopak o 6000 víc než předloni. V podstatě ukončená je sklizeň ozimého ječmene, který je první sklízenou plodinou, zemědělci již sklidili přes 99 procent ploch osetých touto plodinou, pokročilá je i sklizeň řepky, kde je sklizeno téměř 94 procent ploch. Průměrný výnos souhrnně za všechny obiloviny je vyšší než loni, dosahuje 6,31 tuny na hektar, loni to bylo 5,61 tuny na hektar. Průměrný výnos u řepky byl loni 3,09 tuny, letos se zvýšil na 3,24 tuny na hektar.

Obě pšenice „sypou“ víc

V meziročním srovnání jsou vyšší i výnosy u pšenice ozimé i jarní a také u ozimého i jarního ječmene. Výrazně vyšší je výnos u triticale, tedy křížence žita a pšenice. Loni byl průměrný výnos této plodiny 3,91 tuny na hektar, letos dosahuje 5,68 tun na hektar, sklizeno je zatím 61 procent osetých ploch.

Žita je zatím méně než loni

Naopak pod úrovní loňského roku zatím zůstává výnos žita, jehož je sklizeno 46,99 procent. Loni zemědělci sklidili z hektaru v průměru 4,74 tun žita, letos to je zatím 3,77 tuny. Podobně u ovsa, kterého je zatím sklizeno 26,9 procenta, dosahuje letošní průměrný výnos z hektaru 2,96 tuny, loni to bylo 3,10 tuny.