V jihomoravských lesích v posledních čtyřech letech rostlo množství ulovené spárkaté zvěře s výjimkou divočáků. Zatímco v roce 2019 myslivci ulovili dohromady 18.209 kusů, loni to bylo 21.828 kusů, z toho nejčastěji srnčí zvěř se 14.821 kusy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Přestože odlovené zvěře průběžně přibývalo, stavy k letošnímu 31. březnu byly vyšší než ke stejnému datu v roce 2020. Letos činily 39.883 kusů, což je o 277 více. Na příliš vysoké stavy zvěře, které jsou velkou brzdou obnovy lesů poničených kůrovcem a suchem, lesníci dlouhodobě upozorňují.

Nejvíc je srnek a srnců

Mezi spárkatou zvěř, která při dlouhodobém přemnožení zpomaluje obnovu lesů, patří jeleni, daňci, mufloni a především srnčí zvěř, která je nejpočetnější. Z téměř 40.000 kusů tvoří čtyři pětiny, jelenů jsou necelé 3000, muflonů 1700 a daňků 2600. V odlovené zvěři činí podíl srnčí zvěře zhruba 70 procent. S ohledem na šestiletou statistickou řadu však lze označit populace všech těchto druhů zvěře za víceméně stabilní.

Počet ulovených divočáků kolísá

Množství černé zvěře, tedy divokých prasat, za tuto dobu naopak mírně vzrostlo. Zatímco na jaře roku 2018 jich myslivci evidovali v kraji 3914 a v následujících dvou letech počet klesal, později se zvýšil až na loňských 4326 kusů, letos jich bylo 4167. Množství ulovených prasat značně kolísá, ročně jich myslivci uloví mezi 10.000 a 23.000.

Sledují i stavy zajíců, bažantů a divokých kačen

Statistici sledují také stavy zajíců, bažantů a divokých kachen. Populace těchto živočichů v Jihomoravském kraji se také nijak výrazně nemění. Počty zajíců se v posledních čtyřech letech udržují okolo 47.000, počty ulovených kolísají zhruba mezi 10.000 a 17.000. Počty divokých kachen se na jižní Moravě udržují okolo 9000 až 10.000, loni jich bylo uloveno 12.000. Bažantů je v kraji dlouhodobě přes 40.000, počty ulovených silně kolísají, loni jich bylo téměř 100.000.