Na místě nevyužívaných, chátrajících objektů by měla být vysazena veřejná zeleň, v níž budou moci lidé trávit volný čas. Předpokládané náklady dosahují více než 11 milionů korun.

„V brownfieldu Kadetka Žižkova se nachází objekt bývalé vojenské kuchyně a jídelny, který není přes 30 let využíván. Na jeho technickém stavu se v minulosti podepsal i požár, a je tak určený k demolici. Okolí objektu je neudržované, porostlé náletovou vegetací, vyskytuje se tu i velké množství odpadků. Revitalizaci si prostor určitě zaslouží. Díky projektu bude sloužit Brňanům a vznikne tu příjemné zákoutí se zelení,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Součástí podpořeného projektu bude i demolice zchátralých objektů. „Celkové náklady předpokládáme ve výši více než 11 milionů korun, přičemž přes 5 milionů bude hrazeno z dotace ministerstva pro místní rozvoj. Návrh rozpočtového opatření, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo, počítá s převedením více než 3 milionů korun městské části Brno-střed na zajištění realizace projektu. K té by mohlo dojít ještě v letošním roce,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.