Nedostatek volných míst v mateřských školách vede také ke ztrátám ve státním rozpočtu, ročně jde o více než miliardu korun. Matky v ČR totiž mají v období péče o děti jeden z největších propadů v míře zaměstnanosti. Přitom vyšší zaměstnanost především matek předškolních dětí by pomohla narovnat deficity penzijního systému nebo snížit vysoké genderové rozdíly na trhu práce. Vyplynulo to ze studie vědců Národního institutu SYRI v Brně.

Dostupnost školek se během deseti let zhoršila

K odhadu dopadu na zaměstnanost matek experti využívali změn v dostupnosti mateřských škol v čase. Ta se mezi lety 2001 a 2011 velmi zhoršila. „Zatímco v roce 2001 chybělo asi 63 tisíc míst v mateřských školách, v roce 2011 to už bylo více než 105 tisíc. A díky tomuto poklesu dostupnosti mateřských škol bylo v roce 2011 zaměstnáno o 9 000 matek méně,“ uvedla Klára Kalíšková ze SYRI a CERGE-EI.

Stát tratí až 1,7 miliardy korun ročně

Nedostatek míst v mateřských školkách tak podle vědců brněnského národního institutu představuje ztrátu veřejných rozpočtů ve výši 1,2 až 1,7 miliardy korun ročně. Jde o peníze, které by jinak zaměstnané ženy odvedly na daních z příjmu a na odvodech, pokud by měly místo pro své dítě v mateřské škole.

Je to unikátní sonda

Ačkoli je rozšiřování kapacit mateřských škol velkým politickým tématem a ve veřejném prostoru se často diskutuje o jeho důležitosti, kauzální vliv rozšiřování kapacit mateřských škol na zaměstnanost matek v České republice zatím nikdo příliš nestudoval. Studie výzkumníků ze SYRI je v tomto směru unikátní sondou.

Při výzkumu propojili různá data

Ekonomové podle Kalíškové při výzkumu propojili data ze Sčítání lidu, domů a bytů a ze Školského registru MŠMT a vytvořili tak unikátní databázi. Ta zachycuje jak poptávku po předškolní péči o děti, tak i kapacitu mateřských škol ve více než 6000 českých obcích v letech 2001 až 2011. „Modelovali jsme také variantu, že mateřská škola není dostupná v obci bydliště. Shromáždili jsme data o dojezdových vzdálenostech do nejbližších obcí, ve kterých mateřské školy jsou, a odhadovali, jakou šanci mají rodiče získat místo v mateřské škole v sousedních obcích,“ popsala postup výzkumnice.

Situace v jednotlivých obcích je odlišná

Někde se dostupnost snížila třeba proto, že na kraji obce vyrostlo satelitní městečko, do kterého se nastěhovalo spoustu mladých rodin s předškolními dětmi. V jiné obci mohlo naopak dojít k odlivu mladých rodin nebo obec získala prostředky pro rozšíření mateřské školy, a tak se dostupnost naopak zvýšila. „Zabývali jsme se otázkou, jak tyto změny v dostupnosti školek ovlivnily zaměstnanost žen s předškolními dětmi. Naše odhady ukazují, že zvýšení dostupnosti míst v mateřských školách o 10 procent vedlo ke zvýšení zaměstnanosti matek dětí předškolního věku až o0,4 procentního bodu,“ dodala Kalíšková, která kromě SYRI působí v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze.