Rekonstrukce je koordinována s pracemi na plynovodu a stavbou trasy optického kabelu. Brněnští radní vybrali z předložených nabídek na zhotovení prací nejvýhodnější. 

„Ulice Tuřanka potřebuje zlepšit nevyhovující stav vodovodu a kanalizace. Po vybrání zhotovitele tak už nic nebrání tomu, aby lidé z této lokality měli kanalizaci s dobrými odtokovými poměry a byli co nejlépe a nejspolehlivěji zásobování pitnou vodou. Práce koordinujeme s činností plynařů a stavbou trasy optických kabelů, spolupracujeme také s Dopravním podnikem města Brna, protože rekonstrukce s sebou přinese nutné omezení trolejbusové dopravy,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Z podaných nabídek se rozhodovala komise na základě kritéria kvality a kritéria nákladů. Z účastníků nakonec vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. „Společnost nám nabídla dokončení prací do 21 týdnů. Město za práci zaplatí dle nabídkové ceny bezmála 75 milionů korun bez DPH. Předpokládáme, že termín zahájení činností v ulici Tuřanka bude 1. července letošního roku,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Celkem projde rekonstrukcí 306,12 metru kanalizace, 597,06 metru vodovodu, vyměněno bude 33 kanalizačních a 47 vodovodních přípojek. Práce se dotknou přibližně 200 lidí, kteří v oblasti žijí.