Zástupci města, Správy hřbitovů města Brna, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Spolku mediků MED MUNI se dohodli na spolupráci při vybudování důstojného pietního místa a vsypové hrobky pro ty, již se rozhodli darovat své tělo pro výukové a výzkumné účely. V tiskové zprávě o tom informovalo město Brno.

Památník pro dárce těl bude umístěn na Ústředním hřbitově (skupina č. 61, řada č. 1, hrob č. 128–130). „Město Brno souhlasí s pronájmem hrobu, určeného pro důstojné ukládání těl darovaných vědě, za symbolickou jednu korunu na 10 let Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a také s převodem nynějšího dlouhodobě nevyužitého hrobového zařízení taktéž za jednu korunu. Rozhodli jsme se tak podpořit pietu, která doposud má své místo na lékařské fakultě,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se Spolkem mediků MED MUNI zajistí rekonstrukci hrobového zařízení včetně památkově chráněného náhrobku

„Oslovili jsme Správu hřbitovů města Brna s prosbou o vybudování pietního místa a vsypové hrobky pro pozůstatky těl dárců. Tímto krokem bychom také rádi doplnili pietní akci za dárce těl, kterou každý rok v období Dušiček pořádáme. Hluboce si totiž uvědomujeme tíhu a odvahu rozhodnutí darovat tělo pro vědecké a výukové účely, stejně jako pocity pozůstalých, kteří neměli možnost rozloučit se se svým blízkým či nemají místo, kam by na něj chodili vzpomínat. Doufáme, že se nám povede vytvořit důstojné místo, které budou moci pozůstalí a blízcí zesnulých, ale i medici, lékaři a celá veřejnost navštěvovat,“ vysvětlil přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal.

Správa hřbitovů města Brna obdrží za dlouhodobý pronájem hrobového místa jednu korunu na 10 let a současně umožní jeho využívání jako vsypové hrobky pro dárce těl

„Hrob, který byl pro zmíněný účel vybrán, musí ještě projít kompletní stavební i restaurátorskou úpravou. Pro ukládání popela je nutné vybudovat podzemní část, která má parametry běžné hrobky se vsypovým otvorem. Následně bude v nadzemní části znovu umístěno opravené hrobové zařízení,“ doplnila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Už v loňském roce zahájili studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně sérii benefičních akcí, prostřednictvím kterých chtějí vybrat peníze na památník dárcům těl a rozšířit povědomí o dárcovství

První peníze začaly na transparentní účet přicházet před třemi lety. „Anatomie je pro studium medicíny naprostý základ. A i když studenti mají k dispozici detailní plastové modely, podrobné anatomické atlasy i moderní simulační technologie, o nichž se mohlo mé generaci jen zdát, nic z toho nenahradí práci se skutečným lidským tělem,“ uvedl už dříve Joukal. Dodal, že těla dárců vedle výuky studentů využívají také k novým léčebným postupům.

Ročně se anatomickému ústavu přihlásí kolem stovky dárců, s nimiž ústav sepíše smlouvu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pořádá na vybudování památníku dárcům těl veřejnou sbírku. Přispět je možné na transparentní účet číslo 2901871435/2010.