Ve Vyškově a Bučovicích začali lidé letos v první polovině roku třídit kuchyňský odpad a začátkem listopadu začali třídit i obyvatelé Slavkova u Brna a Ivanovic na Hané. Cílem je, aby tento energeticky využitelný odpad nekončil na skládce, uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel odpadové společnosti Respono Milan Černošek. Kuchyňský odpad se vozí do vyškovské bioplynové stanice a slouží k výrobě tepla a elektřiny.

Kuchyňský odpad se v těchto městech začal třídit vedle bioodpadu, tedy například posekané trávy či dalšího zahradního odpadu. Do nádob na kuchyňský odpad mohou lidé vyhazovat i živočišné zbytky, jako jsou zbytky jídel (i vařených), pečivo, těstoviny, menší kosti, syrové maso a ryby, prošlé potraviny i rostlinné zbytky. Do kuchyňského odpadu nepatří oleje a tuky.

Tento krok společnosti Respono ve spolupráci s firmou JRK a s obcemi je dalším v řadě, který snižuje množství netříděného komunálního odpadu. Přináší na jedné straně úspory za ukládání komunálního odpadu, na druhé straně zvyšuje příjmy díky energetickému využití.

Pilotní fáze z Bučovic a Vyškova již ukázala, že projekt je životaschopný a efektivní. S předstihem informovaní občané dostali sady na třídění tohoto odpadu a vytřídili více, než se čekalo. Ve Vyškově 400 domácností vytřídilo za pět měsíců šest tun kuchyňského odpadu, v Bučovicích to byly více než tři tuny od 220 domácností. Černošek pochválil občany za přístup i kvalitu třídění. "Věřím, že se úspěch projektu promítne do třídění i v dalších městech, se kterými spolupracujeme," uvedl.

Respono je akciová společnost, jejímiž akcionáři je 88 obcí z Vyškovska a z Prostějovska. Zajišťuje pro ně kompletní odpadové hospodářství. Komerční firma JRK je na trhu deset let a přichází s novými řešeními v odpadovém hospodářství, jejichž cílem je celkové zlepšení nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů.