V některých situacích rozhodují minuty či dokonce vteřiny. Vozy Zdravotnické záchranné služby, hasičů nebo policie se snaží dostat co nejrychleji za pacientem nebo k místu nehody, proráží si cestu, majáky blikají, zásahová vozidla houkají… Mnoho řidičů se snaží pomoci a uhýbají.  Ale stále se najdou i takoví, kteří nevědí, co vlastně mají udělat. Zdravotní záchranná služba se tedy rozhodla proto přispět k šíření osvěty a umístit na sanitky nálepky velkého formátu, které svojí grafikou jasně a jednoznačně ukazují, jak se mají řidiči zachovat na dálnicích a víceproudých komunikacích ve chvíli, když se dostanou do kolony, nebo když se blíží vůz integrovaného záchranného systému. Cílem je usnadnit průjezd sanitkám a dalším vozům IZS a zajistit rychlejší a bezpečnější cestu k pacientovi. 

Pokud jste řidiči a v tom případě je jen otázkou času, kdy se dostanete do výše popisované situace, snařte se tedy zachovat přesně podle naznačeného postupu. Na silnici totiž člověk nikdy neví, kdy bude například sanitka spěchat právě k vám.