Úplná uzavírka náměstí je nutná z důvodů provádění rozsáhlých stavebních prací v křižovatce Slovanské náměstí s Husitskou a v křižovatce Slovanského náměstí a Skácelovy. V křižovatce Skácelova – Slovanské náměstí bude v rámci kanalizace budovaná velká soutoková šachta včetně napojení na stávající a nové kanalizace. Plošný rozsah staveních prací je takový, že zde není možné vést dopravu MHD ani individuální dopravu.

Tato podoba úplné uzavírky náměstí potrvá do konce srpna. Poté se obousměrně otevře polovina náměstí kolem gymnázia. V této době budou prováděny práce na definitivní obnově vozovky kolem základní školy.

Od 1. října se poté průjezdnost náměstí změní – kopat se bude v okolí gymnázia a objízdná trasa bude vedena obousměrně po již dokončené stavbě kolem základní školy. Zastávky MHD na odklonu trasy po ulici Berkové budou v prostoru mezi ulicemi Srbská a Sadovského. Jinak budou využívány stávající zastávky MHD.

Na Slovanském náměstí se rekonstruuje kanalizace včetně kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a také rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek od napojení na vodovodní řad až po vodoměr. V koordinaci s výměnou kanalizace a vodovodu provede INNOGY výměnu plynovodu a následně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky. Brněnské komunikace zajistí celoplošnou obnovu dotčených chodníků.

V ulici Ruská bude rovněž provedena rekonstrukce kanalizace včetně kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím a rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek od napojení na vodovodní řad až po vodoměr. Následně zde bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev chodníku i vozovky.

Ulice Chodská je rovněž součástí stavby a i zde bude vyměněna kanalizace a vodovod včetně přípojek. Opět bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky, chodníky dotčené stavbou budou zapraveny pouze lokálně. Brněnské komunikace v části ulice Chodská připravují navazující úpravy chodníků včetně parkovacích míst.