Obecně podle ombudsmanky platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by však mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučené je pak odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti.

Například slevy pro děti, studenty, seniory jsou podle ombudsmanky v pořádku, protože zpřístupňují službu lidem s nižšími příjmy, kteří by ji jinak nevyužili. V pořádku je například i sleva pro děti podle výšky, která se používá především na koupalištích. Podle ombudsmanky jde jen o jinou variantu slevy pro děti. Pro provozovatele je jednodušší, protože nemusí ověřovat věk, stačí, když dítě projde pod měřidlem.

Problematická je ale sleva spojená s trvalým pobytem, která se nejčastěji objevuje u služeb, na nichž se finančně podílejí obce. Například městské koupaliště, městská doprava a podobně. "I když je pochopitelné, že obce v rámci péče o své občany chtějí poskytnout slevu především jim, může takové zvýhodnění představovat podle současné judikatury diskriminaci. Zvýhodnění zákazníků pouze na základě státního občanství nebo trvalého bydliště je totiž v rozporu s právem Evropské unie, které garantuje volný pohyb služeb a zaručuje tedy občanům z jiných států EU v oblasti služeb přístup ke stejným výhodám, jaké mohou získat občané ČR," uvedla ombudsmanka.

Problematické jsou i některé zákazy. Například zákaz vstupu dětí, který využívají například kavárny a restaurace. "Jde o značně problematický zákaz, protože dopadá nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Ti se mohou cítit diskriminováni z důvodu rodičovství, to jest z důvodu pohlaví, což je zakázaný důvod nerovného zacházení," uvedla Šabatová. Provozovatelé podle ní někdy využívají tento zákaz k přilákání skupiny zákazníků, kterým by přítomnost dětí mohla vadit. V případě sporu by ale musel provozovatel zařízení odůvodnit, proč je přítomnost dětí v zařízení nevhodná.

Obdobou tohoto zákazu je například i zákaz vstupu s kočárkem, s nímž se lze někdy setkat u kaváren, restaurací nebo prodejen. I tento zákaz může být podle ombudsmanky diskriminací z důvodu rodičovství a provozovatel by musel prokázat, že je zákaz opodstatněný.

Další zákaz, a to zákaz vstupu psů, se může objevit například u koupališť, vstupu do kulturních institucí, restaurací nebo ubytovacích zařízení. Problematické by podle ombudsmanky bylo, pokud by byl uplatňovaný i na vodicí a asistenční psy. V tomto případě by podle ombudsmanky šlo o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, protože by kvůli zákazu byla služba nepřístupná lidem s postižením.