Přestože v poslední vlně onemocnělo nemocí mpox, dříve známou jako opičí neštovice, téměř 89 tisíc lidí, povědomí o tomto onemocnění je mezi zdravotníky stále znepokojivě nízké. Také přijetí vakcíny proti mpox vykazuje značné rozdíly: nejnižší vykazuje s 29 procenty Rumunsko, zatímco s 90 procenty vede Čína. Tato zjištění jsou součástí nedávné studie, na níž se podílel Abanoub Riad z Národního institutu SYRI v Brně. Ten analyzoval četné studie týkající se znalostí zdravotnických pracovníků o mpox a jejich postojů k vakcíně proti této nemoci na celém světě.

S očkováním proti mpox souhlasilo v ČR jen necelých 9 procent zdravotníků

„Navzdory zásadní roli zdravotnických pracovníků při zvládání epidemií naše předchozí studie v České republice odhalila, že s očkováním proti mpox souhlasilo pouhých 8,8 procent zdravotníků. To bylo spojeno se spoléháním se při získávání informací na digitální zpravodajské portály a sociální média spíše než na vědecké časopisy nebo důvěryhodné zdravotnické organizace. To podtrhuje naléhavou potřebu cílených vzdělávacích intervencí, které by napravily mylné představy a zlepšily porozumění nemoci,“ uvedl Riad.

Nemoc zabila 152 lidí

Opičí neštovice se až do začátku loňského roku rozšířilo prakticky jen v několika afrických zemích. Do jara se však nemoc rozlezla do Evropy a dalších zemí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo na celém světě zaznamenáno přibližně 88 600 případů onemocnění mpox, přičemž ve 113 zemích bylo hlášeno 152 úmrtí.

Stejně jako u covidu se objevily konspirační teorie o šíření nemoci

„Probíhající epidemie mpox vyvolala celosvětový zájem. Po vypuknutí epidemie covid 19 si lidé začínají více uvědomovat nově se objevující a znovu se objevující nemoci. Obrovské množství informací a jejich dostupnost však vystavuje obyvatelstvo falešným a nevědeckým představám a konspiračním teoriím. Naše studie ukázala, že úroveň znalostí a informovanosti je neuspokojivá i mezi lékaři poskytujícími zdravotní péči,“ řekl výzkumník.

Nejvíc se proti chorobě očkuje v Číně

Jedinou výjimkou je podle něj Čína. Země, odkud se covid 19 rozšířil do celého světa, totiž vykazuje vysokou míru proočkovanosti i proti mpox. Vědci doporučují dále zvyšovat úroveň znalostí a bojovat proti fenoménu váhání s očkováním tím, že se zaměří na kategorie populace s nejnižší úrovní znalostí. Podle Riada bude třeba v budoucnu prozkoumat další faktory, které mohou stát za váhavostí, jako je religiozita a endemičnost onemocnění.

V ČR loni onemocnělo opičími neštovicemi 71 lidí

V tuzemsku bylo v loňském roce hlášeno 71 případů onemocnění a ministerstvo zdravotnictví nedávno oznámilo, že epidemie mpox v Evropě a dalších zemích mimo původní výskyt slábne. Lidé v ČR se mohou proti nemoci nechat očkovat, této možnosti zatím využily asi dvě desítky osob.