Pracovníci organizace Archaia se snaží u všech výkopových nebo demoličních prací v historickém centru Brna asistovat a využít jej k doplnění obrazu minulosti Moravské metropole. Nejinak je tomu i u opravy v části, zvané Pohořelec.

Pohořelec je asi nejkratší ulicí v centru a možná i v celém Brně. V písemných pramenech se objevuje od 17. století pod německými názvy Brandstatt nebo Brandstätte a česky též Spáleniště nebo ulice Na pohořelci. Většina brňanů ji asi pod tímto jménem nezná. Je to takový malý plácek za obchodním domem Centrum naproti Vichrovi. Až donedávna tam stálo několik nehezkých stánků jako dědictví 90. let. Nyní se však konečně ulička dočkala opravy, a protože se nás řada zájemců o historii minulý týden ptala, jestli tu také něco neděláme, tak tímto odpovídáme na jejich dotazy. Výkopy byly bohužel mělké a neměli jsme možnost ověřit celé středověké souvrství. Již z předchozích sond však víme, že zde byly po obou stranách domy do Kobližné a Jánské. Uprostřed se nám podařilo zachytit středověká souvrství někdejšího dvora. A kdy Na Pohořelci hořelo? K tomu jsme nenašli žádné doklady, můžeme však uvažovat o sklonku 30-leté války. Každopádně se zdá, že na vyobrazení Beyera a Zeisera k roku 1645 již ulička je a podle plánu z roku 1825 byla uprostřed veřejná studna. Ve středověku tady nejspíš byla úzká soudka s měšťanskými domy.