Ortopedové ze sv. Anny odoperovali neuvěřitelný 10 000 kolenní kloub

Jubilejního pacienta odoperoval přednosta kliniky Tomáš Tomáš.

  • Foto

    FNUSA

Ortopedové z I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU za sebou mají 10.000 operací náhrady kolenního kloubu.

První endoprotézu kolenního kloubu na I. ortopedické klinice FNUSA a LF MU implantovali lékaři v roce 1977, tedy sedm let po první náhradě kyčelního kloubu. Ve stejném roce pak bylo odoperováno prvních šest totálních náhrad kolenního kloubu, další rok to bylo 11 operací a další 18. Pro srovnání - v těchto letech bylo implantováno už 191, 214 a 220 náhrad kyčle. Historicky tedy implantologie kolenního kloubu výrazně zaostávala za náhradami kyčle. Ještě v roce 1990 připadalo na 364 náhrad kyčle 22 náhrad kolenního kloubu.

„Tento fakt byl způsoben nejen nepoměrně složitějším operačním postupem při náhradě kolenního kloubu ve srovnání s kyčlí, ale i nedostačeným vybavením. Kolenní kloub je totiž ve své biomechanice podstatně složitější a ve srovnání s jednoduchým kulovitým kyčelním kloubem je jeho pohyb významně komplexnější. Kromě pohybů ve smyslu ohnutí a narovnání kloubu v něm dochází i k rotačním pohybům a posunům kloubní části stehenní kosti proti kosti holenní. K tomu byly první endoprotézy operovány bez jakéhokoli sofistikovanějšího instrumentária a operatér musel kosti do tvaru endoprotézy prostě opracovat dlátem,“ připomněl nelehký vývoj endoprotéz přednosta ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.

Až v polovině 90. let se zavedením inovativních postupů v operativě kolenního kloubu dochází k nárůstu operací. V roce 2000 bylo na I. ortopedické klinice implantováno 355 náhrad kolene vůči 486 náhradám kyčle. „V současné době na naší klinice implantujeme ročně přibližně 400 náhrad kolenního kloubu a 500 náhrad kyčle. Těmito počty patří I. ortopedická klinika v České republice stále k čelním pracovištím v endoprotetice,“ uvedl přednosta Tomáš Tomáš.