Mimoúrovňová křižovatka Ostravská radiála tvoří ve výhledovém systému provozu v Brně klíčovou úlohu, stejně jako jiné křižovatky spojující radiály a vlastní Velký městský okruh.

Tento dopravní uzel podle silničářů zajistí napojení území či městských částí na vyšší komunikační systém, nebo následné propojení do centrálních oblastí města.

„Do stavby musí být vhodně napojené také spádové oblasti. Jedná se především o městskou část Slatina v podobě napojení Řipské ulice, při které je etablováno velké množství podnikatelských aktivit. Dále se jedná o Jedovnickou ulici, která zajistí napojení městská části Juliánov,“ upřesnili na svém webu představitelé ŘSD.

Realizace stavby bude podle nich náročná kvůli velmi složitému terénu, který navíc doplňují železniční a tramvajové kolejové tratě. To vše nedovoluje vyvinout všesměrnou křižovatku.

Hlavní trasa by měla být dlouhá necelé tři kilometry a budou na ní dva mosty: 563 metrů bude dlouhý most na velkém městském okruhu a 290 metrů bude měřit další most na jiné komunikaci. Stavbaři budou muset vyhloubit i 100 metrů dlouhý tunel a přeložit víc než půl kilometru tramvajové tratě.

Součástí stavby je také mimoúrovňové křížení VMO se stávající Olomouckou ulicí. VMO je v tomto úseku v šestipruhovém uspořádání, jež bude v délce 100 metrů zaklenuto.

Připojení Olomoucké bude nově umístěno na tzv. Průmyslové radiále, která vznikne v podobě přeložky silnice 380 ze směru od Hodonína. Současná poloha navádí dopravu přes urbanizované části Tuřan a Brněnských Ivanovic do dnešní polohy silnice I/4.

„Nově bude doprava odkloněna obchvatem Tuřan směrem k dálnici D1, kde se na ni napojí v podobě nové mimoúrovňové křižovatky Černovická terasa. Dále silnice 2. třídy číslo 380 bude vedena přes lokalitu Černovické terasy až k silnici I/42 VMO, kde bude v podobě mimoúrovňové křižovatky Průmyslová ukončena. V daném úseku tedy nově spojí dálnici D1 s VMO,“ vysvětlili silničáři.

Předpoklad zahájení stavebních prací je v roce 2026 a dokončení v roce 2029. Stavba by měla přijít na víc než 3,6 miliardy korun.