Pacienti s nejčastějšími typy nádorů mohou nyní v krajské nemocnici v Kyjově na Hodonínsku podstoupit biologickou léčbu. Týká se to lidí s rakovinou zejména z Kyjovska, Veselska a Hodonínska. Biologická léčba působí cíleněji než chemoterapie, informoval zpravodajský portál BRŇAN vedoucí lékař Regionálního onkologického centra v kyjovské nemocnici Jiří Tomášek.

Nemocnice spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně

Nemocnice tak zlepšila péči o onkologické pacienty díky spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ) v Brně. Od listopadu je možné podávat cílenou biologickou léčbu přímo v Kyjově, což přináší výhodu pro pacienty, kteří využívají služby Regionálního onkologického centra (ROC). „Máme tady množství onkologů a jsou tu k dispozici zobrazovací metody, endoskopická péče, chirurgická péče a další odbornosti. V této nemocnici se nám spolupráci daří posouvat nejdále,“ zdůraznil ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Pacientům podají tablety nebo infuze

Biologickou léčbu přímo v Kyjově onkologicky nemocní pacienti ocení.  „Jako biologickou léčbu označujeme léky, které působí proti nádorům daleko cíleněji než chemoterapie. Jde o léky ve formě tablet nebo infuzí, vše je aplikováno ambulantně. Obvykle jde o opakované podání a celková terapie může být podávána v různých intervalech řadu měsíců. Pokud pacient nemusí dojíždět do Brna a může být stejně kvalitně léčený v Kyjově, tak to je nespornou výhodou. Je nutné zmínit, že kontrola účinnosti léčby probíhá v Kyjově, typicky na oddělení radiologie,“ uvedl vedoucí lékař ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ a vedoucí lékař ROC v Kyjově Jiří Tomášek.

Chtějí zajistit kvalitní péči bez nutnosti cestovat do Brna

Výsledky přešetření se pak u každého pacienta opakovaně konzultují v Brně. „Naší snahou je zajistit, aby pacienti léčení v Regionálním onkologickém centru dostávali vysoce kvalitní péči bez nutnosti cestování mimo region a měli přístup ke stejně kvalitní péči, jakou poskytují komplexní onkologická centra větších měst. Tímto krokem výrazně ovlivníme kvalitu života našich pacientů,“ potvrdil ředitel kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal.

Propojí informační systémy obou nemocnic

Zdravotníci nyní podle Tomáška pracují na užším propojení informačních systémů kyjovské nemocnice a onkologického pracoviště na Žlutém kopci v Brně, aby se předávání informací maximálně zrychlilo. „Do konce roku bude zavedena možnost účasti lékaře z Kyjova na jednání odborných komisí v MOÚ vzdáleným přístupem telekonferenčně, což spolupráci obou pracovišť dále zjednoduší,“ dodal Tomášek.

O pacienty pečují čtyři lékaři každý všední den

V současné době zajišťují provoz Regionálního onkologického centra v Kyjově čtyři lékaři, přičemž pacienti mohou docházet za diagnostikou a terapii blízko svého domova každý všední den.