Případy nevhodného chování některých pedagogů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně mají další hmatatelné důsledky. Do kontaktu se studujícími nepřijde už třetí vyučující ze zmíněné katedry. Až do prošetření případu ho odstavili na základě podnětu, který obdržela fakultní kontaktní osoba určená pro nahlašování podobných případů. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Stáhli dalšího kantora

Prošetřování případů sexuálních útoků některých pedagogů na studentky na pedagogické fakultě, o kterých zpravodajský portál BRŇAN již informoval, pokračuje. Po rozvázání pracovního poměru se dvěma vyučujícími, podezřelými ze sexuálního obtěžování, byl stažen z výuky další pedagog ze zmíněné katedry. Ten až do vyšetření celého případu nepřijde do kontaktu se studujícími. Případem se také zabývá policie.

Nulová tolerance nevhodnému chování

„Vyhlásili jsme nulovou toleranci nevhodnému chování, obzvlášť tomu se sexuálním podtextem. Proto jednáme rychle, rázně a snažíme se velmi intenzivně, aby byly vyřešeny všechny podněty, které k nám přicházejí. Chceme být zodpovědnou, zdravou a bezpečnou fakultou a uděláme maximum pro to, aby studující, ale i uchazeči věděli, že k nám přicházejí do bezpečného prostředí,“ potvrdila děkanka fakulty Simona Koryčánková.

Prověří předmětové ankety od roku 2012

Pedagogická fakulta po provedených personálních změnách intenzivně řeší také to, aby výuka všech předmětů na příslušné katedře mohla od nového semestru bez problémů pokračovat. V návaznosti na aktuálně prověřované a řešené případy nevhodného chování pedagogů rektor Martin Bareš požádal děkanku pedagogické fakulty o zvážení změn ve vnitřní organizaci fakulty směřujících k minimalizaci pravděpodobnosti opětovného výskytu podobného chování a jednání a také o prověření předmětových anket od roku 2012/2013 včetně.

Kontrola je podle rektora Bareše nutná

„Vzhledem k tomu, do jak vzdáleného časového období medializovaná svědectví dotčených studentek sahají, to považuji za nutné. Z těchto důvodů požádám i Radu pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, aby projednala studijní kurikula a posoudila nezbytnost některých konkrétních kurzů, v nichž se prokazatelně objevovaly nevhodné vzorce chování či se projevovaly nežádoucí stereotypy,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Setkání se studenty fakulty

Vedení fakulty podniká opatření, aby se podobné případy nevhodného chování v budoucnu neopakovaly. Už tento týden proběhnou setkávání se studujícími za účasti facilitátora, aby fakulta získala zpětnou vazbu od studentů. V plánu jsou také školení vyučujících a série workshopů, aby všichni věděli, co je to nevhodné chování či sexuální obtěžování a jak se mu bránit. Setkávání se studenty a komunikace s nimi musí být podle děkanky Koryčánkové velmi intenzivní a otevřená.

Musíme nastavit férové prostředí, říká děkanka

„Cílem je nastavit férové a otevřené prostředí a jsem připravena udělat pro to maximum. Říkám tomu přístup otevřených dveří a sdíleného telefonu. Každý ze studujících má možnost mi zavolat. A pokud budou chtít přijít také osobně, tak je v nejbližším termínu přijmu a budu s nimi napřímo hovořit. Chci, aby všichni věděli, že jsou tu pro ně nejen kontaktní osoby nebo Poradenské centrum MU, ale že se mohou obrátit taky na mě. Chci, aby věděli, že i nejvyšší představitel fakulty je tu pro ně a jejich potřeby,“ dodala děkanka.