Dění na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se objevila svědectví o nevhodném chování některých učitelů ke studentkám, možná povede ke změnám v organizaci fakulty i studia. Ve hře je zrušení některých kurzů. Škola také zpětně prověří studentské hodnocení předmětů deset let dozadu, což je vzdálenější horizont, než o kterém vedení školy dosud hovořilo ve vztahu k ostatním fakultám. O plánovaných krocích škola informovala v tiskové zprávě.

„Vzhledem k tomu, do jak vzdáleného časového období medializovaná svědectví dotčených studentek sahají, to považuji za nutné. Z těchto důvodů požádám i Radu pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, aby projednala studijní kurikula a posoudila nezbytnost některých konkrétních kurzů, v nichž se prokazatelně objevovaly nevhodné vzorce chování či se projevovaly nežádoucí stereotypy,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Univerzita v minulých dnech rozvázala pracovní poměr se dvěma vyučujícími podezřelými ze sexuálního obtěžování

Další pedagog z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví byl stažen z výuky ve středu, a to v reakci na čerstvý podnět, který obdržel kontaktní člověk pro nahlašování podobných případů. Až do vyšetření nepřijde pedagog do kontaktu se studujícími.

„Vyhlásili jsme nulovou toleranci nevhodnému chování, obzvlášť tomu se sexuálním podtextem. Proto jednáme rychle, rázně a snažíme se velmi intenzivně, aby byly vyřešeny všechny podněty, které k nám přicházejí,“ uvedla děkanka Simona Koryčánková.

Fakulta po personálních změnách intenzivně pracuje na tom, aby výuka všech předmětů na katedře tělesné výchovy mohla od nového semestru pokračovat. Rektor Bareš děkanku požádal o zvážení změn ve vnitřní organizaci fakulty, které by směřovaly k minimalizaci rizika, že by se podobné chování opět objevilo. Požádal ji také také o zpětné prověření předmětových anket, kde studenti anonymně hodnotí vyučující.

Příští týden začnou setkání se studenty za účasti facilitátora, tedy odborníka na vedení diskuze, aby fakulta získala přímou zpětnou vazbu. V plánu jsou také školení vyučujících.