Po krátké těžké nemoci v úterý zemřel chemik Vojtěch Adam, bylo mu 42 let. Jeho výzkum směřoval například k protinádorové léčbě. Vedl Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, získal prestižní grant Evropské výzkumné rady, publikoval stovky odborných textů. O jeho úmrtí dnes informovala Mendelova univerzita na webu.

Osm let působil jako prorektor

„V osobě profesora Adama ztrácí univerzita jeden z nejvýznamnějších vědeckých talentů poslední doby,“ uvedl rektor Jan Mareš. Adam v letech 2014 až 2022 působil jako prorektor Mendelovy univerzity. Akademický senát jej pak zvolil rektorem, ale krátce před očekávaným nástupem do funkce sám rezignoval. Důvodem byly nesrovnalosti v obrazových datech u několika kolektivních článků. Adam podle svých tehdejších slov nechtěl do vyřešení problému zatěžovat reputaci univerzity, proto se rozhodl na funkci rezignovat a vrátil se k vědecké práci. Rektorem se stal Mareš, Adam dál vedl Ústav chemie a biochemie.

Spojil diagnostické postupy se zemědělstvím

„Se sobě vlastním elánem a energií inicioval i přípravu evropského projektu Cenagrivet spojujícího mezinárodní tým pro řešení problematiky živočišné výroby a jejího dopadu na hospodaření v krajině. Dokázal spojit špičkové laboratorní a diagnostické postupy s provozním zemědělstvím,“ upřesnil Mareš.

Vystudoval analytickou chemii

Adam vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Poté se věnoval postgraduálnímu studiu molekulární a buněčné biologie. Profesorem v oboru zemědělské chemie se stal v roce 2015. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřoval na aplikaci moderních bioanalytických metod a pokročilých materiálů pro biochemické a biologické účely.

Odešla výrazná osobnost plná nápadů, uvedl děkan

„Myslíme zejména na rodinu, ale i obrovskou řadu zarmoucených přátel a kolegů. Nečekaně odešla výrazná osobnost plná nápadů, vizionář a inovátor, motivátor spolupráce, budovatel týmů, extrémně pracovitý a výkonný člověk budící emoce,“ řekl děkan agronomické fakulty Leoš Pavlata.