Téměř dvě hodiny dnes zabrala vystoupení veřejnosti, i původně plánovaná desetiminutová přestávka se protáhla na skoro dvě hodiny. Nicméně zásadní dohady způsobila věta ohledně podpory odsunu nádraží, kterou chtějí radní svázat se souběžnou stavbou metra, tedy jakéhosi podzemního i nadzemního železničního spojení mezi severem a jihem města Brna. Pro odbornou veřejnost pod názvem – severojižní kolejový diametr.

Ke konečnému hlasování došlo až po 19:00 hodině, zastupitelé odhlasovali nové vlakové nádraží v odsunuté poloze. Hlasovalo pro něj 31 zastupitelů ze 42 přítomných. Proti byli čtyři zastupitelé, zdrželo se jich sedm.

Ve schváleném usnesení požadují po státu, aby se současně začala stavět převážně podzemní dvojkolejná železnice spojující sever a jih města přes nové nádraží.  Doslovně se ve stanovisku píše, že město Brno proto doporučuje k realizaci variantu Ac s podmínkou, že v časově blízkém období bude realizována smysluplná funkční etapa SJKD (Severojižního kolejového diametru, tedy metra). Konečné rozhodnutí o novém brněnském nádraží má pravděpodobně v květnu učinit vláda.