„I deset let po dokončení rekonstrukce nepřestává vila Tugendhat ohromovat návštěvníky, ale ani odborníky. Úspěch v Docomomo Rehabilitation Award to jen potvrzuje. Jsem moc rád, že se Brnu povedla takováhle krásná reklama a že se díky tomu dostanou informace o vile Tugendhat a její rekonstrukci i do připravované publikace, ve které Docomomo představuje nejlepší počiny tohoto druhu za posledních dvanáct let napříč kontinenty,“ uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

Odborná porota vybírala z celkem 84 kandidátů. Vila Tugendhat zvítězila spolu s pařížským bytem a ateliérem Le Corbusiera v kategorii Open House neboli stavby nyní otevřené veřejnosti.

„Cena Docomomo Rehabilitation Award byla letos ve více než 30leté historii organizace udílena poprvé. Již samotnou nominaci mezi 84 nevýznamnějších světových rekonstrukcí a revitalizací jsem považovala za velkou čest. O to více je potěšující čelní umístění v tak obrovské světové konkurenci. Pochopitelně to není jediné ocenění, vila Tugendhat jich získala v minulosti celou řadu. Ovšem i z těchto mimořádných okamžiků vyplývají závazky. Přestože je vila Tugendhat elegantní dámou úctyhodného věku 90 let, je třeba o ni pečovat nepřetržitě a již nikdy nedopustit ohrožení stavební substance domu, tak jak se tomu v minulosti několikrát stalo,“ podotkla ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.

Cílem Docomomo Rehabilitation Award, vyhlášené u příležitosti 16. mezinárodní Docomomo konference Tokyo Japan 2020+1, je poukázat na příklady dobré praxe za uplynulých dvanáct let, kdy se podařilo moderní památky revitalizovat a přizpůsobit současným standardům, a přinést tak inspiraci pro další vlastníky nebo správce i posílit význam tohoto kulturního dědictví u široké veřejnosti.

Předmětná rekonstrukce vily Tugendhat probíhala v letech 2010–2012. Její trvání bylo dvakrát delší než kdysi samotná stavba vily. Důsledná restaurátorská rehabilitace objektu zahrnovala opravu budovy, veškerých interiérů a zahrady. Vila Tugendhat se tak vrátila k originálnímu stavu z let 1930–1938, tedy z období, kdy zde žila rodina Tugendhatových. Cílem restaurátorů byla úplná rehabilitace stavby, co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých prvků. S tím korespondoval způsob doplnění chybějících součástí jako např. zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla, kliky apod., a vestavěného i volného nábytku. Památková obnova se týkala nejen stavebních konstrukcí, ale také inženýrských sítí, technického vybavení a zahrady.

Docomomo prostřednictvím svých specialistů rekonstrukci vily Tugendhat bedlivě sledovalo. Radou města Brna byl jmenován THICOM – Tugendhat House International Committee, mezinárodní poradní sbor pro odborný dohled na provádění obnovy vily, jehož členové byli experti z řady zemí zároveň spjatí právě s Docomomo.

Od dokončení rekonstrukce je vila Tugendhat, od začátku 3. tisíciletí zapsaná na seznam UNESCO, jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Brně. „Muzeum města Brna i nadále o vilu denně pečuje a udržuje ji v co nejlepší stavu, letos nás mimo jiné čekají opravy omítek a také řešení statického zabezpečení. Pro rok 2022 máme plán na zvýšení kapacity prohlídek a také na větší propojení zahrad vil Tugendhat, Löw-Beer a po dokončení její obnovy také Arnoldovy vily, tak aby vznikl fungující veřejný prostor. Dále budeme pokračovat i v tom, čím jsme si ocenění mimo rekonstrukci zasloužili – ‚OPEN HOUSE – open to public‘ a vila bude i živým kulturním místem,“ dodal ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Docomomo International (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) je mezinárodní nezisková organizace. V reakci na řadu zničených nebo necitlivě upravených děl moderní architektury ji v roce 1988 založili nizozemští architekti Hubert-Jan Henket and Wessel de Jonge. Docomomo se nejen staví do role „hlídacího psa“ moderní architektury, ale funguje také jako platforma pro výměnu zkušeností a poznatků spojených s konzervátorskými technologiemi, historií a vzděláním. Pořádá mezinárodní konference (online konference v Tokyu je v pořadí již šestnáctá, navazuje na předchozí hostitelské lokace jako např. Bauhaus Desau, Paříž, Barcelona, New York, Kodaň a další) a dvakrát ročně vydává periodikum docomomo Journal. Česká republika, resp. Československo, se stalo jednou z dvou desítek zakládajících zemí a stojí u zrodu této neziskové organizace již od roku 1990.