Matematik a podnikatel Karel Janeček se obrátil na Ústavní soud (ÚS) v Brně kvůli tomu, že jej ministerstvo vnitra nezaregistrovalo jako kandidáta pro lednovou volbu prezidenta. Žádá odklad voleb a zrušení právní úpravy. Vnitro mu totiž neuznalo část podpisů.

Nejvyšší správní soud (NSS) pak sice některé podpisy vrátil do hry, ale přesto se Janeček nedostal přes zákonnou hranici 50 tisíc uznaných občanských podporovatelů. Podání stížnosti oznámil Janeček na twitteru.

Mluvčí soudu Kamila Abbasi potvrdila, že soud podnět obdržel. Už dříve uvedla, že od pléna ÚS lze očekávat, že z důvodu naléhavosti rozhodne o návrhu mimo pořadí. Soudce zpravodaj bude podle rozvrhu práce určen ve čtvrtek.

Zákon o volbě prezidenta republiky je protiústavní, míní stěžovatel

„Zákon o volbě prezidenta republiky je protiústavní. Nesprávnost právní úpravy porušuje základní občanská práva všech občanů České republiky. Navrhuji proto, aby byl zákon zrušen,“ uvedl podnikatel. Míní, že má dostatek platných podpisů k tomu, aby se prezidentské volby mohl zúčastnit. V tuto chvíli mu však jde především o veřejný zájem.

„Ve veřejné debatě posledních týdnů jasně převažuje názor, že pravidla pro volbu prezidenta republiky jsou špatná a protiústavní. I NSS ve svém rozhodnutí uvedl některé závažné výhrady. Proto jsem se rozhodl k podání ústavní stížnosti,“ doplnil matematik. Navrhuje odložení termínu prezidentských voleb.

Soud problematiku už řešil

Ústavní soudci se zákonem o volbě prezidenta zabývali už před deseti lety. Tehdy jej nezrušili, ale doporučili, aby se podpisy na petičních arších občanských kandidátů ověřovaly, a to buď hned při jejich sběru, nebo při pozdější kontrole listin.

„ÚS je přesvědčen, že zákonodárce v nejbližší budoucnosti tento nedostatek zákona o volbě prezidenta republiky odstraní a tuto mezeru zaplní tak, aby bylo zajištěno ověřování autenticity projevu vůle petenta,“ napsali tehdy soudci v nálezu.

„Je-li možno v napadeném zákoně shledat jistou formu protiústavnosti, nespočívá v tom, co v tom zákoně je, ale co ten zákon postrádá,“ sdělil před deseti lety novinářům předseda soudu Pavel Rychetský. Dosud se však ověřuje pouze existence petentů, nikoliv autenticita podpisu.

Nejvyšší správní soud vrátil do hry Diviše

NSS minulé úterý oznámil, že zrušil dvě rozhodnutí ministerstva vnitra, které původně neregistrovalo Karla Diviše kvůli nedostatku podpisů občanů, a naopak Denisu Rohanovou, podpořenou členy bývalé Poslanecké sněmovny, do voleb pustilo. V obou případech vnitro podle soudu chybovalo. Janečkův podnět ale soud zamítl. Sice uznal několik stovek podpisů, které vnitro původně nezapočítalo, ani tak se ale Janeček nedostal přes požadovanou hranici 50 tisíc občanských podpisů.

Na soud se plánuje obrátit také Rohanová. Předseda Rychetský už dřív sdělil, že soud udělá vše pro to, aby o případných stížnostech nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta rozhodl včas, tedy ještě před lednovými volbami, i když není vázán žádnými lhůtami.

„Učiníme vše pro to, aby se mohlo konat jak první, tak posléze druhé kolo prezidentské volby v řádném termínu,“ dodal Rychetský. První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna příštího roku.