Správa železnic udělala podstatnou část přípravných prací pro modernizaci a rozšíření tratě mezi Zastávkou u Brna a Střelicemi, aby mohla příští rok během stavební sezony zahájit hlavní práce. Nepřetržitá výluka je naplánovaná od 30. dubna až do 14. prosince, řekl mluvčí Správy železnic Jan Nevola. O den později pak bude moct mezi Brnem a Zastávkou začít elektrický provoz.

Pracuje se podle plánu

Již dříve železničáři modernizovali úsek z Brna do Střelic, nyní pracují na druhém desetikilometrovém úseku. „Pracuje se podle plánu. Postavili jsme provizorní kabelové trasy a pokračují zemní práce na rozšíření tělesa trati pro druhou kolej na všech dostupných místech. Sanujeme také železniční spodek přímo v Zastávce u Brna,“ popsal Nevola. Dále se zpevňuje svah za Střelicemi, staví se základy trakčního vedení, nová komunikace do Dvorku, tedy do místní části Omic. Hotové už jsou technologické budovy v Tetčicích a v Zastávce.

Součástí stavby je i proměna dvou stanic a dvou zastávek

V Tetčicích budou dvě nová nástupiště s příchodem po úrovňovém přechodu. V Zastávce vzniknou dvě vnější a jedno ostrovní nástupiště, přicházet se k nim bude podchodem, do kterého bude možné sjet i výtahem. Nejvzdálenější nástupiště navíc bude sloužit i muzejní úzkorozchodné dráze do Zbýšova. „V zastávce v Omicích postavíme nadchod, který propojí dvě vnější nástupiště, která prodloužíme k přejezdu a budou přístupná i z nedalekého mostu. V Rosicích vznikne bezbariérový přístup přes současný most,“ popsal Nevola.

Na odbočce už nebudou žádná omezení

Modernizace už by se měla jen minimálně dotknout tratě, která ve Střelicích odbočuje do Moravských Bránic. „Až na výjimky z důvodu zkoušek nebo nastavení technologií zde neplánujeme žádné omezení,“ řekl Nevola.

Zkrátí se cestovní doba

Od poloviny prosince příštího roku se díky modernizaci a elektrizaci může zkrátit cestovní doba o několik minut a díky rozšíření z jedné na dvě koleje se zvýší stabilita jízdního řádu, protože nebude nutné čekat na zpožděné protijedoucí vlaky. Jihomoravský kraj si od změn slibuje zvýšení atraktivity železničního spojení z Rosic, Zastávky a okolních obcí. Dnes odtud jezdí poměrně často i autobusy, jejichž jízdní doba je často závislá na situaci na dálnici D1.