Obě ulice prošly nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, teď chce magistrát zjistit, jestli zřízená protihluková opatření odpovídají navrženým parametrům, tomu by měla dopomoci přítomnost policistů.

„Souvisí to se 24hodinovým měřením hluku z důvodu dokončení investiční akce města Tramvaj Plotní, při níž se rozšířila komunikace pro auta na Dornychu a vybudovala se tramvajová trať na Plotní,“ popsala Dudková.

Veřejnost je o kontrole dodržování dopravních předpisů informována, při viditelném nasazení policie si podle Dudkové řidiči lépe uvědomí riziko pokuty. „Je totiž zapotřebí, aby se po dobu měření jezdilo stanovenou rychlostí. Na ni byla protihluková opatření projektována a situace během měření hluku by tomu měla odpovídat, jinak budou získaná data nerelevantní. Bude-li pršet, stanoví se nový termín měření,“ uzavřela Dudková.