Křesťané dnes zahajují postní dobu. Tradičně se tak děje na Popeleční středu, která letos připadá na 14. února. Ze mše v tento den věřící odcházejí s takzvaným popelcem – znamením popela na čele. Popeleční středou věřící vstupují do čtyřicetidenního období půstu, který vrcholí velikonočními svátky, sdělila zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí brněnského biskupství Anežka Benešová.

Naordinujme si půst od sociálních sítí, říká biskup

Během postní doby by se lidé podle ní měli snažit o prohloubení vztahu s Bohem, ať už modlitbou, odříkáním požitků, zdrženlivostí v jídle nebo naopak dobrými skutky. „Půst může mít v období před Velikonocemi různé podoby. Klíčové je, aby se lidé snažili najít si čas a prostor pro duchovní potravu a jestli v jejich každodennosti třeba není něco, co zastiňuje Boha nebo překáží v tom, aby mohl působit. V dnešním světě to můžou být i velmi praktické věci – naordinovat si půst od sociálních sítí, sledování seriálů, od alkoholu či kávy a nebo třeba od zbytečného kritizování druhých lidí,“ vysvětlil biskup Pavel Konzbul. Ten dnes v 17.30 hodin odslouží popelcovou mši v katedrále na Petrově.

Věřící dnes dostanou na čelo popelec

Popeleční středa je dnem přísného půstu od masa a má stejně jako celá doba postní fialovou liturgickou barvu. Ta je spojená s pokáním a kajícností. Při mši svaté věřící tradičně dostávají takzvaný popelec – znamení kříže, které udílí kněz s doprovodnými slovy z evangelia „obraťte se a věřte evangeliu“ nebo „pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš“.

Symbolicky vyjadřují prchavost života

„Symbolicky se tak vyjadřuje prchavost lidského života, odmítnutí hříchu a naděje v odpuštění a věčnou spásu. Popel, který představuje smrt a nicotnost, se zpravidla získává z větviček a ratolestí, u nás nejčastěji z kočiček, tedy vrbových proutků svěcených v předcházejícím roce na Květnou neděli,“ uvedla Benešová.

Popeleční středa připadá na 40. den před Velikonocemi

Křížek z popela často vypadá spíše jako obyčejná šmouha od sazí. Symbolicky však připomíná pomíjivost života na zemi má obrátit pozornost věřících k nejdůležitějšímu období křesťanského roku – velikonočním svátkům. Popeleční středa připadá na 40. den před Velkým pátkem – dnem, kdy si křesťané připomínají smrt Ježíše Krista na kříži.

Budujme vztahy s rodinou a přáteli, nabádá farář

„Popeleční středa nemá být chmurný a smutný den. Jejím smyslem je naopak objevit zdroj radosti. Půst není dieta ani bobřík hladovění. Člověka připravila o ráj nestřídmost – touha jíst zakázané ovoce. Známe to všichni: když se na něco zaměříme, věnujeme tomu pozornost a čas a ostatní věci jdou pak často stranou. Postní doba se nás ptá, jestli nešly stranou věci důležité – třeba budování vztahu s Bohem, rodinou a přáteli – kvůli těm nedůležitým. Takový půst má smysl,“ dodal farář farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v brněnské Bystrci Vladimír Záleský.