Státní podnik Povodí Moravy eviduje na 18 z 200 měřicích míst dosažení hranice sucha. Výrazně podprůměrné průtoky jsou v současné době na většině vodních toků ve správě Povodí Moravy. Nejpostiženější jsou podle podniku povodí řeky Dyje a Bečvy. Stav sucha hlásí například Moravská Dyje, Jihlava, Želetavka, Litava a Třebůvka. V povodí Dyje jsou průtoky v tocích, jejichž stav nevylepšují vodní nádrže, v rozmezí mezi deseti až 40 procenty měsíčního normálu, v povodí Moravy v rozmezí osmi až 35 procenty měsíčního normálu.

"Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Podobné doporučení vydal podnik i v loňském roce, ale až v půlce července.

Nízký stav průtoků zlepšují nádrže. "Pod vodními díly jsou dodržovány odtoky stanovené platnými manipulačními řády tak, aby byly zajištěny potřebné průtoky pro zachování biologického života v řekách. Také jsou zajištěny povolené odběry, zejména odběry pitné vody a vody pro závlahy," uvedl ředitel. Doplnil, že například v úvodu května vodní nádrže poskytly na vodárenské účely, na závlahy a pro udržení funkcí vodních toků o 16 milionů metrů krychlových více vody, než do nich přiteklo. Nejvíce takto dotovanými řekami jsou Dyje, Jihlava, Svratka a Jevišovka.