Proměnlivá říše hmyzu v moravské přírodě i v umění

  • Foto

    MMB

Výstavu nazvanou Toulky přírodou Moravy – hmyz mizející a přicházející hostí od 6. prosince Mramorové sály Biskupského dvora. K 200. výročí založení Moravského zemského muzea ji připravilo zdejší Entomologické oddělení Přírodovědného muzea a doplnilo ji uměleckými plastikami hmyzu od Veroniky Richterové.

Že se hmyz může stát spolehlivým detektorem změn v krajině přetvářené člověkem, je jeden z aspektů, kterým se věnuje výstava v Biskupském dvoře. Zve návštěvníky na toulky moravskou přírodou a prostřednictvím sbírek a obrazového materiálu, včetně velkoformátových fotografií, je seznamuje se zdejší proměnlivou hmyzí říší.

„Výstavu jsme rozdělili do tří oblastí. Mizející krása představuje ohrožené a vymizelé druhy hmyzu, proto jsme tyto cenné muzejní exempláře nainstalovali na červeném a modrém sametu, abychom zdůraznili, že jsou cenné jako drahokamy. Další oddíl Expanze není invaze pojednává o dříve výjimečných druzích v našem prostředí, které se s ním však sžily a rozšířily se na nové lokality, k takovým patří například tesařík alpský. A Hmyzí apokalypsa odhaluje nepůvodní, invazní druhy. V Brně nás například trápí zavíječ zimostrázový,“ popsal jeden z kurátorů výstavy Jiří Procházka.

Expozice je koncipována tak, aby zaujala nejen dospělé, ale i děti všech věkových kategorií a hravou formou (pracovní listy s kvízovými otázkami, omalovánkami, hádankami) je seznámila s tím, co je to entomologie a s jakými druhy hmyzu se mohou nebo už nemohou na Moravě setkat.

Estetickou hodnotu hmyzu zdůrazňují jako součást výstavy také jeho umělecké plastiky od výtvarnice Veroniky Richterové, která se zabývá PET-ARTEM, tedy sochařskou prací z PET lahví.

Výstava v Mramorových sálech Biskupského dvora na Muzejní 1 potrvá do 3. června 2018.

Více informací lze získat na adrese www.mzm.cz , facebook.com/Moravske.zemske.muzeum.

Zdroj: 
MMB