Letošní sbírka proběhla tradičně s koledníky, kteří se po roční pauze vrátili do ulic. Lidé z regionu jim do kasiček na pomoc potřebným darovali částku téměř 33,5 milionu korun, což je nejvíc ze všech diecézí v tuzemsku.

 Z toho přímo v jihomoravské metropoli se podařilo vykoledovat více než tři miliony korun. Nejvíce peněz v kasičce odevzdali koledníci ze Starého Lískovce – vybrali téměř 35 tisíc. V Brně a nejbližším okolí se zapojilo celkem 37 farností.

Všechny oblastní Charity brněnské diecéze letos zaznamenaly rekordní částky. Nejvíce vykoledovali v Oblastní charitě Rajhrad. Pro potřebné získali dokonce 5,3 milionu korun. Velmi štědří byli i dárci na Hodonínsku, kde se vybraly téměř čtyři miliony.

 „Výsledky z oblastí nás moc těší, protože Tříkrálová sbírka pomáhá přímo v jednotlivých lokalitách. Jsme rádi, že to dárce motivuje,“ dodal ředitel brněnské Charity Oldřich Haičman.

Do akce se opět zapojily tisíce dobrovolníků, farností, škol nebo institucí. Koledníci v kostýmech králů rozdávali radost, nabízeli požehnání a příležitost přispět na pomoc lidem v nouzi.

„Máme pocit, že všem tato tradice scházela a moc rádi se k ní vrací. Na mnoha místech se dárci na tříkrálové koledníky opravdu těšili a srdečně je vítali,“ popsala atmosféru diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Slavíková.

„Získané peníze pomohou například nevyléčitelně nemocným v hospicové péči Charity, lidem ve složité životní situaci prostřednictvím Charitní záchranné sítě nebo s rozvojem stávajících služeb,“ uvedla Eva Bělocká z Diecézní charity Brno.

Část peněž poputuje i na rozvoj dobrovolnictví v kraji. Přímo v Brně plánuje Charita využít dary v zařízeních pro lidi s mentálním postižením a autismem nebo na přípravu projektů na rekonstrukci Centra služeb pro lidi v krizi a rekonstrukci Domova pokojného stáří na Kamenné.