Čím více jich bude a čím budou konfliktnější, tím více se bude protahovat jejich vypořádání a tím více se bude odsouvat vydání nového územního plánu, řekl Chvátal. Jeho předchůdce Martin Ander (SZ) předpokládal, že by plán mohl být vydaný začátkem roku 2022, a Chvátal věří, že se to skutečně stihne.

"Udělám všechno pro to, aby plán do konce roku 2022 byl. Kdyby to nešlo, musí se hledat cesty, jak z situaci průběžně řešit a intenzivně na dokončení a vydání pracovat," řekl Chvátal. Současný územní plán totiž může platit podle zákona právě nejdéle do konce roku 2022. Navíc na nový územně plánovací dokument čekají nejen developeři, kteří už několik let říkají, že není kde stavět nové byty. Nahradí současný z roku 1994 a má umožnit rozvoj města nejen v otázce bytové výstavby, ale například i v otázce budování nových potřebných silnic.

Další dvě potenciální hrozby pro územní plán jsou připomínky k samotnému procesu, na němž ztroskotala v roce 2014 takzvaná velká aktualizace územního plánu. "Budeme pracovat tak, abychom tyto případné připomínky minimalizovali," řekl Chvátal. Poslední otázkou je, zda bude na velký úkol stačit vznikající tým pro tvorbu územního plánu Kanceláře architekta města Brna (KAMB), jež dostala v srpnu usnesením rady přípravu na starosti, a kapacita Odboru územního plánování a rozvoje.

Předchozí vedení města se nakonec rozhodlo, že se nebude tvořit územní plán nový, ale využije se rozpracovaný koncept, který byl opuštěn nedodělaný téměř před deseti lety. "Myslím, že to byl dobrý krok, i když je potřeba některé věci aktualizovat, protože náhled na ně se po letech změnil. Rád bych ještě otevřel debatu o konceptu, co do něj ještě reálně můžeme dostat a co už nikoliv," míní Chvátal.

Rád by také, aby některé plochy nebyly definované tak striktně jako v minulosti, ale aby umožňovaly větší flexibilitu do budoucna. "Nevíme nikdy s určitostí, jaké potřeby bude mít město za deset let. Také bych ještě do týmu tvůrců získal velice rád i další zkušenější urbanisty. O tom ještě s ředitelem Kanceláře architekta jednáme," řekl Chvátal.

Nový územní plán přinese novinku ve změně metodiky, jak regulovat výšku výstavby. Místo indexu podlažní plochy bude přesně stanovená maximální výška budov.

Souběžně s tvorbou nového plánu pracuje tým na změnách současného plánu. Pokud by se podařilo jeden velký balík udělat, mohlo by to odblokovat některé lokality pro bytovou výstavbu ještě před vydáním nového územního plánu. "Změny bychom pak do něj chtěli ideálně propsat," řekl Chvátal.