Loni v červenci je napadl spolek Voda z Tetčic, ministerstvo dopravy však odvolání zamítlo. Silničáři kvůli tomu začali stavět pouze v bezprostředním okolí silnice a nyní mohou plynule navázat, řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Finanční ztráta bude podle něj minimální. Silnice se bude rozšiřovat ze dvou pruhů na čtyři.

Žabovřeská je dlouhodobě problematickým místem západní části okruhu, protože z obou stran navazuje čtyřproudová silnice. Nejen v dopravní špičce proto z obou stran vznikají kolony. Silničáři nyní předají staveniště stavební firmě, aby se mohlo začít. Řidiče však výrazné omezení nečeká. Jeden pruh v každém směru zůstane průjezdný, bude se jen jezdit po staveništi.

Silničáři dostali pro první etapu stavby čtyři stavební povolení, spolek Voda z Tetčic napadl pouze to pro hlavní trasu. Původně se mělo začít stavět v srpnu, nakonec se začalo až koncem loňského roku. Nyní se staví obslužná komunikace pro městskou dopravu, až přestane jezdit tramvaj z Pisárek do Komína. Staví se také lávka pro pěší a cyklisty, která nahradí dosavadní úrovňový přechod.

První etapa stavby, která začíná u křížení s Kníničskou a končí u Kamenomlýnského mostu, by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. Už letos by se měla začít stavět druhá etapa od mostu do Pisárek a dokončení se předpokládá v roce 2022. Dalšími úseky velkého městského okruhu, které se mají začít brzy stavět, jsou Tomkovo náměstí a Rokytova, které odvedou část dopravy ze Židenic.