Se špatnou statikou budov pomůžou městu odborníci z VUT

Zaměří se například na lužánecké středisko volného času. Smlouvu o vzájemné bezúplatné spolupráci mezi městem a VUT už schválili radní.

  • Foto

    MMB

Ve vlastnictví města je řada objektů, u nichž došlo k narušení statiky. Příkladem je zmiňované Středisko volného času Lužánky, kde letošní suché léto a celková proměna klimatických podmínek ovlivnila geologické poměry natolik, že je boční křídlo budovy v havarijním stavu.

Jaká opatření přijmout, aby byly takové objekty znovu bezpečné, navrhují odborné týmy. Město proto navázalo spolupráci s lidmi z Vysokého učení technického v Brně, konkrétně s Fakultou stavební – Centrem AdMaS. Potřebnou odbornou součinnost nabízí městu zdarma. „Fakulta stavební zařadí hodnocené objekty do praktické výuky specializovaných předmětů ve vyšších ročnících, včetně nabídky témat pro závěrečné práce posluchačů,“ uvedl za VUT docent Pavel Schmid.

Výstupem spolupráce budou kromě potřebných efektivních návrhů vhodných stavebních opatření i společné odborné publikace nebo příspěvky na odborných konferencích. „Jedním z cílů AdMaSu je vytvoření metodiky průzkumu narušených staveb. Ta se stane významnou pomůckou nejen pro pracovníky odboru správy majetku, ale třeba i bytového či investičního odboru při zadávání stavebně technických průzkumů. Mnohdy je totiž velmi složité dopředu určit, co má dodavatel průzkumu všechno udělat: tedy aby zadání obsahovalo jen to nezbytné a zároveň neopomnělo žádný důležitý úkon,“ uvedl náměstek primátorky Oliver Pospíšil.