Sociální nadační fond města a kraje má dostat 2,5 milionu korun

Jak vyplývá z tiskové zprávy TS brněnského magistrátu, sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje by měl získat dotaci 2,5 milionu na pomoc tam, kde selhává běžný systém.

  • Foto

    socialni-nadacni-fond.cz

Ne ve všech životních situacích mohou pomoci běžné sociální dávky. K urychlenému řešení těchto atypických případů přispívá Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje. Na rok 2020 by měl od města obdržet 2,5 milionu korun. Rada dnes doporučila zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí individuální neinvestiční dotace v této výši.

„Je důležité připomenout, že fond se věnuje především pomoci jednotlivcům i rodinám v situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a kdy je třeba naléhavou životní situaci řešit ihned. Řadu netypických sociálních případů totiž existující dávky a služby nedokážou v současné době pokrýt,“ zdůraznila význam organizace primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila výši finančních prostředků, které jsou k dispozici: „Vloni jsme oproti předešlému roku objem pomoci zdvojnásobili – podpořili jsme 121 žadatelů, kterým jsme celkem vyplatili téměř 2 miliony korun. Letos bude podpora ještě výraznější – k dispozici bude částka přesahující 3,5 milionu. Úměrně tomu se zvyšuje i příspěvek města o 1,5 milionu.“

Díky finanční podpoře partnerů fondu, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, společností Teplárny Brno, a. s., Brněnské komunikace, a. s., a mnoha dalších dárců se daří účelnou pomoc Sociálního nadačního fondu rozšiřovat. Do pomoci se může zapojit i široká veřejnost. Jednorázové nebo dlouhodobé příspěvky mohou lidé posílat na transparentní bankovní účet veřejné sbírky 225782453/0600 u MONETA Money Bank.

„Prostřednictvím portálu www.darujme.cz je možné také podpořit aktuální projekty, mezi které patří program Pomáhejte s námi, Sbírka pro Agátku, která bojuje od října loňského roku s akutní myeloidní leukémií, nebo sbírka Slunce pro Filipa na zajištění péče o chlapce v kómatu,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

V roce 2019 byl příspěvek nadačního fondu poskytnut například opuštěné mamince pečující o dvanáctiletého syna s těžkým tělesným a mentálním postižením, a to na rehabilitační přístroj MOTOmed. Pomohl také mladé studující dívce opouštějící dětský domov příspěvkem na základní vybavení nového bytu. Příspěvek na úhradu školních pomůcek či kroužků směřoval i k prarodičům, kteří pečují o svá vnoučata, o něž se jejich rodiče nezajímají. Finanční prostředky na zakoupení léků obdržela též opuštěná, nemocná důchodkyně žijící v domově pro seniory. Podpořeno bylo také 6 projektů nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti.

Posláním Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám působícím v sociální oblasti, občanům města Brna a Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích. Žádosti o příspěvky přijímá fond v průběhu celého roku. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře. Rozpočet, kterým SNF disponuje, pochází z veřejných i soukromých zdrojů.

Původní nadace vznikla již v roce 1993, o pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 schválila správní rada rozšíření působnosti nadačního fondu na celý kraj spolu se změnou názvu na Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje. Přes 1000 lidí v tíživé sociální situaci a organizací působících v sociální oblasti, mezi které bylo rozděleno téměř 15 milionů korun – taková je bilance více než 25 let činnosti této organizace.