Úsek dlouhý 33 kilometrů s provozní rychlostí až 320 kilometrů za hodinu má začínat v Modřicích a prozatím končit za stanicí Šakvice napojením do nynější koridorové trati. "Kromě dokumentace pro územní rozhodnutí a potřebných úprav stávajících stanic a tratí je i v tomto případě součástí tendru zpracování dokumentace EIA nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti," uvedla Friebová.

Stavba bude kromě jiného zahrnovat zapojení trati do stanice Modřice, do trati ze Šakvic do Zaječí a stavební připravenost na možné pokračování dále na Břeclav a na Slovensko. Při výběru zpracovatele SŽ zohledňuje také kvalitu uchazečů, spočívající například ve zkušenostech s navrhováním vysokorychlostních tratí. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 160 milionů korun.

Trať z Modřic do Šakvic je součástí projektu Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava s odbočením do Břeclavi, jejímž cílem je zlepšení cestování v České republice i po Evropě. Například cesta z Prahy do Brna by měla trvat jen hodinu.

O výstavbě vysokorychlostních tratí se v Česku hovoří už od 90. let minulého století, přípravy však začaly až v posledních letech.