Přítomnost hlídek městské policie na přechodech všem motoristům zároveň připomene, že v ulicích se bude opět pohybovat velké množství školáků, kteří si po prázdninách začnou zvykat na podstatně jiný režim dne.

Na první školní den zamíří strážníci k bezmála padesáti školám a u některých se zaměří i na více přechodů současně. Plánovaná stanoviště budou pod jejich pečlivým dohledem až do pátku 7. září. Děti i rodiče tak budou mít dost příležitostí k tomu, aby si po dvou měsících volna navykli na pravidla správného přecházení.

Třetí zářijový den strážníci pohlídají nejen frekventovanou dobu před prvním zvoněním, ale i časy, kdy bude na jednotlivých školách končit vyučování žákům prvního stupně. V dalších dnech pak budou hlídky městské policie na přechodech každý všední den přinejmenším v ranních hodinách.

„Počet nasazených strážníků stejně jako v minulých letech přesáhne tři stovky. Naši přítomnost na přibližně dvanácti vytipovaných přechodech garantujeme celoročně. Podle aktuálních kapacit ovšem namátkově kontrolujeme i riziková místa u dalších škol,“ uvedl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Seznam garantovaných přechodů strážníci každoročně vyhodnocují a aktualizují. Rodiče a další zájemci se s ním mohou seznámit na webu www.mpb.cz v sekci častých dotazů.

Zvýšený dohled v prvním týdnu vyučování je pro bezpečnost školáků zásadní. „Vzájemně se prolíná vícero rizikových faktorů, a to zejména podstatný nárůst veškeré dopravy a hloučky roztěkaných dětí ponořených ještě myšlenkami do prázdnin a zapomínajících na pravidla bezpečného chování v provozu. Nejen časy před začátkem vyučování tak budou hlavně od řidičů vyžadovat trpělivost, pozornost a předvídavost,“ upozornil vedoucí odboru pořádkových útvarů Pavel Čermák.

Stanoviště u uvedených škol opouštějí hlídky pouze ve zcela mimořádných případech, například když je nutné prověřit naléhavé oznámení. Opatření strážníci pořádají ve spolupráci se státními policisty.