Festival pojmenovaný podle písně Ježka, Voskovce a Wericha založila v roce 1989 brněnská oční lékařka Zdenka Kafková. Od té doby akce podporovaná a organizovaná TIC Brno boří neviditelnou bariéru mezi světem vidících a zrakově handicapovaných. Festival patří především dětem a mládeži, které se místo zraku nechávají vést hudbou.

Den pro veřejnost se bude konat v pátek 13. května v příjemných sadech Národního odboje u restaurace Šelepka, který je ideálním prostředím pro děti a díky blízkému občerstvení i pro jejich rodiče. V případě špatného počasí se akce přesune přímo do restaurace Šelepka. Návštěvníci se můžou těšit na bohatý hudební program a pestrý výběr vystoupení nevidomých umělců.

„Vrcholem pak bude společný koncert nevidomých dětí, na kterém vystoupí také zpěvačka Lenka Dusilová a Mário Bihári, slovenský zpěvák, klarinetista, akordeonista a klavírista. Přijďte sdílet radost a emoce, které mladí vystupující prožívají na pódiu,” zve na koncert ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Pro účastníky festivalu je po všechny tři dny připraven bohatý program na míru. Jeho součástí jsou divadelní i hudební workshopy, koncert kapely Utebe či zpívánky s klavíristou Zdeňkem Králem.

„Tmavomodrý festival má dvě roviny – tou první je setkávání mládeže a dětí se zrakovým handicapem. Je to bezpečný prostor, kde se mohou vzdělávat, sdílet své zkušenosti a navzájem se poznávat. Akce sbližuje lidi řešící podobné životní situace a prohlubuje jejich přátelství. Ale je také jedinečnou příležitostí, aby do jejich tmavomodrého světa mohla proniknout širší veřejnost,” říká brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která poskytla festivalu svou záštitu.