Cvičení bylo zaměřeno zejména na logistickou část a rovněž na rozšíření zdravotnického spektra služeb. Kromě tradičních chirurgických oborů jsou nově součástí týmu specializace jako gynekologie, internista či pediatrie.

Trauma tým ČR se momentálně transformuje dle principů Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) a nově se bude jmenovat Emergency Medical Team CZ. Vedoucím lékařem Trauma teamu ČR je MUDr. Milan Krtička, Ph.D, z Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a LF MU.

Trauma tým ČR byl v loňských letech vybaven novými stany, které si vyzkoušel při posledním cvičení. Nově je vybaven o ultrazvuk, biochemickou laboratoř či sterilizátor. Cvičení se zúčastní také ostatní složky a to zejména hasiči z Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy.