Dvě česká a jedno slovenské centrum zabývající se péčí o pacienty s obličejovými rozštěpy se spojila do nového projektu RoRis. Jeho hlavním cílem je zjistit přítomnost rizikových faktorů, které mohou zapříčinit vznik vady. V tiskové zprávě o tom informovala Fakultní nemocnice Brno. Ta se do projektu zapojila spolu s pražskou Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a slovenským rozštěpovým centrem Univerzitné Nemocnice Bratislava.

Nejčastější jsou rozštěpy rtu a patra

Rozštěpy rtu a patra patří mezi nejčastější vrozené vady u dětí. V tuzemsku se s ním ročně narodí více než 150 dětí. Pečují o ně ve specializovaných centrech, jejichž hlavním posláním je zajištění komplexní léčby a koordinace mnoha lékařských i nelékařských specialistů.

Impulsem pro společný projekt byla koronavirová pandemie

U pacientů s rozštěpem způsobila obtíže nejen stran dostupnosti specializované péče, ale podle odborníků pravděpodobně i z pohledu nárůstu negativních vlivů působících na rodiče před vznikem těhotenství a při něm. „Snahou je zjistit přítomnost rizikových faktorů, které mohou zapříčinit vznik rozštěpové vady obličeje dítěte u jeho rodičů, včetně vlivu covidu-19, infekce prodělané před či v průběhu těhotenství,“ uvedla Wanda Urbanová, odbornice na léčbu rozštěpů z pražské nemocnice.

Vada vzniká mezi druhým a třetím měsícem těhotenství

Ovlivňuje to genetika i faktory vnějšího prostředí, například jeho znečištění. Ke vzniku mohou přispívat i rizikové faktory ze strany rodičů, jako je věk, životospráva, infekce v době těhotenství a jiné. „Na počátku těhotenství se části dětského obličeje vyvíjejí samostatně, teprve postupně se spojí dohromady. Pokud je tento proces spojování narušen, narodí se dítě s rozštěpem rtu nebo celého patra,“ uvedla zakladatelka brněnského rozštěpového centra Jitka Vokurková.

Chtějí získat nová data ke vzniku vady

Jako další cíl si tvůrci projektu RoRis stanovili porovnat dostupnost multioborové péče pro děti s rozštěpem obličeje před a po pandemii covidu-19. „Získání nových dat a informací pomůže objasnit vliv onemocnění covid-19 u rodičů na vznik rozštěpové vady obličeje jejich dítěte. Věříme také, že sdílené zkušenosti usnadní zdravotníkům lépe vyhodnocovat potřeby a dostupnost léčby pro další pacienty s rozštěpem,“ dodala Vokurková. Do projektu se mohou zapojit všechny rodiny dětí s rozštěpem rtu, rtu a patra nebo izolovaným rozštěpem patra narozených od roku 2017 a dále.