Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Na sedláky v kraji tak třetím rokem tvrdě dopadá sucho, letos úrodu také ve velké míře decimují přemnožení hraboši. Výnos je o tunu nižší než v suchém roce 2015 a zhruba o třetinu nižší než v roce 2016, což je jediný rok za posledních pět let, kdy jižní Morava netrpěla nedostatkem srážek.

Velmi špatný výnos evidují zemědělci i u řepky. Zatím je sklizena čtvrtina polí a výnos činí 2,72 tuny z hektaru, loni to bylo 3,22 tuny. Nižší byl výnos ještě v roce 2017, v roce 2016 to byly téměř čtyři tuny.

Ozimá pšenice jako nejpěstovanější plodina zatím dává výnos 4,29 tuny, přičemž v řadě jiných krajů jde výnos přes pět i šest tun. Sucho však postihlo letos zemědělce v celé republice.

Z podílu osetých ploch je také zřejmé, že zemědělci už se soustředili více na výsev ozimých plodin, které mají lepší šanci překonat suché jaro. Výrazně snížili výsev jarní pšenice i jarního ječmene.

Letošní slabá úroda je daná především teplým a suchým dubnem, během kterého se obilí nevyvinulo dostatečně, zasychalo a netvořilo odnože. V květnu se porosty trochu vzchopily, ovšem horký a sušší červen dozrávání příliš nepřál.