Vysokorychlostní trať (VRT) Jižní Morava by totiž měla být jednou z prvních realizovaných vysokorychlostních tratí v tuzemsku. „Na úseku dlouhém 34 kilometrů by měly jezdit rychlíky maximální rychlostí až 320 km/h. Předpokládá se, že tam budou jezdit jednak osobní vysokorychlostní vlaky, jednak osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 kilometrů za hodinu,“ upřesnila Správa železnic na svém webu.

Dokumentace pro územní rozhodnutí určuje pozemky potřebné pro výstavbu VRT, stanoví podmínky výstavby či opatření pro ochranu obyvatel a životního prostředí. „Ukončení územního řízení předpokládá Správa železnic v roce 2023.

Nový úsek vysokorychlostní železnice na jižní Moravě odlehčí regionální dopravou vytížené trati z Brna do Břeclavi,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Právě na vysokorychlostní tratě přejde v prvních letech provozu část dálkových spojů. V budoucnu se ale tento úsek vysokorychlostní železnice stane zásadní spojnicí České republiky s okolními státy, kdy vlaky s rychlostí až 320 km/h propojí Prahu, Brno nebo Ostravu s Vídní, Budapeští a Bratislavou. Správa železnic předpokládá, že stavební práce na tomto úseku zahájí v roce 2025. O čtyři roky později by pak měl začít sloužit osobní dopravě.

Přinese zásadní zvýšení kapacity v silně vytíženém úseku koridorové trati a zkrácení cestovní doby na trase z Brna do Břeclavi pro vnitrostátní i mezinárodní vlaky. „Využita bude všemi dálkovými spoji tak, aby stávající koridorová trať měla dostatečnou kapacitu pro další rozvoj příměstské i nákladní dopravy,“ doplnila Friebová.

V přípravě projektu se klade velký důraz na vztah k chráněnému území soustavy NATURA 2000 v oblasti Vranovského lesa, čemuž je přizpůsobeno jak vedení trati, tak v následujících krocích také technické řešení.

Jižně od stanice Šakvice pak stavbaři zmodernizují stávající trať pro rychlost vlaků 200 km/h tak, aby tyto dvě stavby tvořily ucelené řešení. Na trasu VRT může v budoucnu navázat přeshraniční úsek VRT na Slovensko.