Práce na novém mostě v Blansku jsou u konce. Významná krajská stavba odstartovala v polovině července 2021, celá výstavba pak trvala 21 měsíců. Přemostění dnes slavnostně otevřeli. Definitivní předání stavby se plánuje na konec května.

Město se konečně dočkalo komfortního mostu

Přemostění využijí nejen motoristé pro rychlejší a bezpečný přístup do Starého Blanska s třemi tisícovkami obyvatel. „Blansko na přemostění čekalo 70 let a konečně se to podařilo. Auta tu s omezením projížděla od Vánoc, následovaly dokončovací práce a dnes otevíráme i lávku pro pěší. Končí tu veškerá omezení a most funkčně propojí dva oddělené konce Blanska,“ popsal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Dvanáct metrů vysoké oblouky

Hlavní nosný ocelový oblouk mostu je délky 77,6 metrů s dvěma estakádními poli před a za, navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 metrů. Výška mostu nad terénem je 9 metrů, výška oblouku 12 metrů. Z důvodu prostorových podmínek je situován ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku.

Překonají stoupání i klesání

„Zajímavostí tohoto mostu je nejen jeho polohové umístění, ale také fakt, že řidiči na něm budou muset překonat stoupání, i klesání 8,33 procent, což na mostech bývá méně obvyklé,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Výstavba mostu byla pro Blansko klíčová

„Pro město Blansko byla výstavba tohoto mostu klíčová, dosud byly dvě části města rozdělené železniční tratí a cesta vedla pouze přes železniční přejezd. Ten byl ale kvůli stále většímu provozu na trati v ranní i odpolední špičce téměř 45 minut z každé hodiny uzavřený. Kolony pak blokovaly dopravu na průtahu Blanskem i v celém městě. Nový most znamená bezproblémový přístup na Staré Blansko nejen pro rezidenty ale také pro podnikatele ze zdejší průmyslové zóny nebo jednotky IZS. Na straně Starého Blanska vznikla jako součást stavby přemostění nová parkoviště pro osobní i nákladní automobily, mostní lávku zase ocení chodci, kteří dosud mohli využívat pouze vzdálený přechod ve stanici Blansko-město. Navíc jsem přesvědčen, že Blansko získalo novou funkční dominantu,“ řekl starosta Blanska a krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Stavba přijde asi na 348 milionů korun

„Mezi krajem a městem bylo v minulosti podepsáno memorandum na tuto stavbu, díky tomu jsme pak financování skládali ze tří zdrojů, včetně projektové dokumentace. Město Blansko investovalo 13 milionů korun, dalších 20 milionů vydalo za přípravné práce a výkupy pozemků. Státní fond dopravní infrastruktury na tuto stavbu dal 230 milionů korun a zbytek doplatil kraj,“ vypočítal Hanák.

Stavbaři se museli porvat s komplikacemi

„Od začátku bylo jasné, že město tuto stavbu potřebuje. Proto jsem rád, že jsme mohli podpořit tento projekt a přispět z rozpočtu SFDI uvedenou částkou,“ zmínil ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. „Při realizaci této důležité dopravní stavby jsme se museli vyrovnat s nečekanými skutečnostmi, jako byla pandemie covidu, ruská agrese na Ukrajině a následný nárůst cen stavebních materiálů. Naše schopnosti byly otestovány i díky nestabilnímu podloží v místě stavby. Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti jsme stavbu zdárně dokončili a jsem přesvědčen, že zkušební provoz potvrdí kvalitu naší práce a stavba bude moci být na konci června zkolaudována. Věřím, že přemostění bude dobře sloužit obyvatelům Blanska i projíždějícím řidičům,“ doplnil generální ředitel společnosti Metrostav DIZ Karel Volf.