Firma Metrostav DIZ chce první stavbu související s přemostěním, tedy okružní křižovatku poblíž Penny marketu, dokončit letos v listopadu. „Rozběhnou se i práce na mostních pilířích a výrobě ocelové konstrukce mostu, v průběhu jara příštího roku je budeme po částech navážet do Blanska, aby mohl být následně červnu příštího roku během pár dní proveden výsuv na pilíře, něco podobného se nevidí zase tak často,“ připomněl Zdeněk Mička z Metrostavu DIZ.

Právě ze zmíněného nově budovaného kruhového objezdu u Penny marketu se má v budoucnu odbočovat na nové přemostění. To má zejména zlepšit dopravní dostupnost.

„Kdo zná situaci na přejezdu na Staré Blansko, ví, jaké kolony se tam tvoří a jak problematický je tento přejezd zejména pro složky integrovaného záchranného systému. Pevně věřím, že zhotovitel dodrží termín dokončení stavby a my se jako zástupci města budeme snažit o eliminaci vzniklých omezení s touto stavbou,“ uvedl Jiří Crha.

Most tvořený ocelovým obloukem se síťovými závěsy se stane novou dominantou města. Samotné přemostění bude dlouhé 155 metrů, celková délka stavby ale dosáhne 431 metrů. Most v nejvyšším místě dosáhne 22,5 metru nad kolejiště. „Podobné mosty nestavíme každý den. Smontovaný mostní oblouk s vybetonovanou deskou umístíme na mostní pilíře výsuvem, takže stavba bude zajímavá i z technického pohledu,“ upřesnil ředitel krajské Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka.

Stavba začíná ve Svitavské ulici na levém břehu řeky Svitavy, přemosťuje koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku. Na stávající dopravní síť se napojí pomocí novostaveb okružních křižovatek na Svitavské a Brněnské.

Se stavbou souvisí nutné úpravy parkovacích ploch, chodníků, místních komunikací, sjezdů, oplocení, stávajícího zatrubnění potoka na Starém Blansku a vybudování opěrných zídek, nových chodníků, nasvětlení, odvodnění a úpravy a ochrany drážních objektů.

Stavba přemostění, která by měla být hotová příští rok v říjnu, přijde na 264 milionů korun. Jde tedy o jeden z největších projektů, na kterém jihomoravská Správa a údržba silnic pracuje. „Díky intenzivnímu jednání mezi krajem, městem Blanskem a Ministerstvem dopravy zaplatí většinu uvedené částky stát,“ dodal Jiří Crha.