V hlasování, do něhož se zapojilo 1029 občanů Blanska starších osmnácti let, projekt podle místostarosty Františka Hasoně (KDU-ČSL) získal téměř tři stovky hlasů. „Do letošního hlasování postoupilo podle pravidel 10 projektů z celkem osmnácti přihlášených. Loni se hlasovalo o čtyřech projektech z celkem 9 přihlášených. Částka určená pro participativní rozpočet v rozpočtu města činí 600 tisíc korun,“ uvedl v tiskové zprávě Hasoň.

Ve městě se tak objeví dvaačtyřicet laviček a odpočinkových hnízd. Konkrétní lokality pro jejich umístění vytipovali na výzvu farnosti přímo lidé z Blanska. Byli osloveni především senioři, protože lavičky by měly být místem oddechu, možností k posezení nebo setkání se sousedy.
„Původně jsme oslovili především seniory, protože lavičky měly být místem oddechu, možností k posezení nebo setkání se sousedy. Je skvělé, že se nakonec zapojili zástupci všech věkových kategorií a sešly se návrhy na celkem šedesát míst po celém městě i v přilehlých částech, z nichž bylo vybráno čtyřicet dva,“ informoval zpravodajský portál BRŇAN František Hasoň.
Představitelé blanenské radnice už společně s farností zahájili práce na přípravě projektu. „Navrhli jsme lavičky s vyšším posezem vhodné zejména pro starší spoluobčany. Chtěli jsme, aby si senioři mohli odpočinout na procházce či po cestě domů z nákupu, sami procházeli město a navrhovali místa, kde jim lavičky chybí nejvíce,“ vysvětlil blanenský farář Jiří Kaňa.

Další část návrhu se podle něj týká zřízení míst pro posezení skupiny osob, kdy budou takzvaná hnízda tvořená stolkem a čtyřmi židličkami z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů a krychlí. „Půjde o segmentované a různě sestavitelné prvky k posezení pro děti i dospělé. Umístěné by měly být v blízkosti pěších zón, ve volném prostoru parků nebo v blízkosti domů,“ popsal Kaňa.

Hnízda z modřínového nebo dubového dřeva navrhl blanenský výtvarník Libor Bartoš z Dolní Lhoty. Ten vytvořil i dřevěný betlém, který každoročně stojí u vánočního stromu na náměstí Republiky v centru Blanska.

S realizací projektu město počítá do konce června. Nicméně už koncem května se na veřejných prostranstvích, kde nebudou potřeba větší úpravy, objeví první instalace. Předtím zástupci města a farnosti místa ještě jednou obejdou a navrhnou například i konkrétní směr osazení laviček s ohledem na polohu slunce během dne nebo naopak zastínění prostoru.

Pokud v městské kase zůstanou volné prostředky nad rámec participativního rozpočtu, radnice osadí další lavičky postupně během léta či podzimu. Zároveň se podle místostarosty opět sešlo hodně zajímavých nápadů a město se stejně jako loni pokusí uvést do života některý další projekt, který v PRO Blansko nevyhrál.