V Brně byla slavnostním poklepáním základního kamene zahájena stavba Areálu sportovních nadějí

Slavnostním poklepáním základního kamene začala dnes výstavba Areálu sportovních nadějí při Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka v Brně. Investiční náklady jsou 160 milionů korun, z toho kraj uhradí 110 milionů, 50 milionů přispěje město Brno.

  • Foto

    vizualizace, JMK

Zřizovatelem Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, které slouží zejména na přípravu talentovaných studentů - sportovců, je Jihomoravský kraj. „Nová budova nabídne sportovcům kvalitní podmínky potřebné k jejich náročné sportovní přípravě. Jsem rád, že i přes složitější ekonomické období kvůli koronavirové pandemii se podařilo tento projekt udržet. Vnímám to jako první významný počin, kterým začneme splácet dluh vůči jihomoravským a brněnským sportovcům co se týká zázemí pro jejich činnost. Tato hala bude odpovídat parametrům 21. století,“ uvedl Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.

V loňském roce 2019 proběhla demolice staré nafukovací haly a jejího zázemí. Objekt je členěn do dvou základních částí. Vyšší část, situovanou do areálu, tvoří dvojice nad sebou umístěných tělocvičen, s půdorysnými rozměry 40,565 x 17,640 m a výškou 14,140 metrů. Nižší část, orientovaná do ulice, má půdorysné rozměry 65,570 x 6,90 (7,10) m a výšku 9,160 m. Obsahuje zázemí šaten a kabinetů, doplněných podélným traktem zastřešené tréninkové běžecké dráhy.

„Nová hala bude sloužit zejména na přípravu a výkonnostní růst žáků gymnázia. Námi poskytnutá částka ve výši 110 milionů korun je kryta z vlastních prostředků Jihomoravského kraje, padesátimilionovou dotací přispělo i Brno na základě memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě sportovních zařízení v Brně. Hala bude předána do užívání v prosinci příštího roku včetně vybavení speciálním sportovním náčiním tak, aby zde mohly být organizovány i soutěže na mezinárodní úrovni,“ doplnil hejtmanův náměstek Petr Hýbler.

„Jsem moc ráda, že se podařilo odstartovat tuto stavební akci, protože takovýchto sportovních zařízení, která splňují nejnáročnější požadavky, je v Brně málo,“ sdělila radní pro oblast školství Jana Pejchalová.

„Naši studenti dosahují skvělých sportovních výsledků, 25 % z nich jsou reprezentanti České republiky. Moderní hala představuje neskutečné zlepšení podmínek pro sportovní trénink. Víceúčelová hala je zaměřená především na atletiku, tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu, gymnastická hala je specializovaná především na gymnastiku, tělesnou výchovu a všestrannou sportovní přípravu se zázemím. Objekt bude využíván pro výuku i trénink s námi spolupracujícími sportovními oddíly,“ řekl ředitel sportovního gymnázia Radek Klimeš.

 

Fotogalerie: