Za brownfield se obecně označuje nemovitost, pozemek, objekt nebo areál, které už neplní svůj původní účel, chátrá a lidé je využívají jen minimálně nebo stojí ladem úplně bez využití. Brown je obvykle pozůstatkem průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

„V některých případech se jako pozůstatek předchozího využití v těchto lokalitách objevuje kontaminace zemin, která do značně komplikuje další využití,“ uvedli představitelé města na webu data.brno.cz.

Za dědictví bohaté průmyslové historie moravské metropole se považuje i počet a rozloha lokalit brownfieldů. Městská databáze tak nyní aktuálně obsahuje 107 lokalit o celkové rozloze téměř 292 hektarů. To je sice jen něco přes jedno procento rozlohy města, nicméně na tuto plochu by se vešlo 292 náměstí Svobody, šestnáct kopců Špilberk nebo již zmíněných třináct parků Lužánky.

Brownfieldy podle magistrátu zpravidla není možné vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace. „Revitalizace lokalit brownfieldů je proto jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje města Brna,“ napsali zástupci města.

V moravské metropoli se přitom podařilo přestavět celou řadu brownfieldů. Soukromí investoři se ve spolupráci s městem pustili třeba do revitalizace Vlněny v centru města nebo do oživení areálu Zbrojovky v Židenicích. Nejvíc brownfieldů zanechala v Brně průmyslová výroba, a to sedmadvacet. Zemědělci po sobě na území města zanechali třináct chátrajících objektů a vojáci šest.

Jedním z nich je i zdevastovaná a vyhořelá bývalá vojenská jídelna Kadetka na úpatí Kraví hory, s jehož bouráním se začalo letos v květnu. Armádní objekt nahradí park. Na odstranění náletů a demolici navázaly terénní úpravy, výsadba zeleně a vybavení mobiliářem.

Samotné parkové úpravy zahrnují podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) výsadbu téměř čtyř desítek nových stromů, konkrétně javorů babyka a mléč, plnokvětých ptačích třešní a habrů, 139 vzrostlých habrových keřů, založení nových trávníků či louky a osazení třemi stovkami narcisů.

„Na závěr dělníci nainstalují mobiliář, zčásti vyrobený na míru přímo pro tento projekt, což je případ trámových lavic. Veřejnosti dále budou sloužit lavičky, stojany na kola, venkovní posilovací prvky nebo grily a samozřejmě odpadkové koše,“ vypočítala Vaňková. Investice za deset milionů korun by měla být hotová v půlce prázdnin.