Potrvají pět dnů, do neděle 10. března. Návštěvníci si užijí laboratoře, přednášky a také interaktivní program. Celkem lze vybírat z více než třiceti různých programů.

Letošní již třetí ročník začne ve středu 6. března projekcí na budovu Magistrátu města Brna na Dominikánském náměstí. Videomapping ukáže například mnohokrát zvětšenou plíseň, parazity, hmyzí křídla, pyl, bakterie, oko mušky octomilky, hlavu můry, svižníka lesomila, blechu, oko komára nebo nervovou síť. První projekce začíná v půl sedmé večer, poslední bude v devět. Videomapping trvá přibližně šest minut a bude se opakovat každou půl hodinu. Diváci z projekce zjistí, jak moc je Brno spjato s výrobou elektronových mikroskopů, jak takový přístroj funguje a ve kterých oborech je využíván.

V Křížové chodbě Nové radnice se ve stejný den návštěvníci od 18 do 21 hodin dozví o elektronové mikroskopii další informace a odnesou si drobný dárek.

Výzkumné ústavy v čele s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, vědeckým centrem CEITEC, univerzitami a třemi významnými výrobci Thermo Fisher Scientific, TESCAN a Delong Instruments tvoří v Brně páteř jedinečného ekosystému v elektronové mikroskopii. Přiblížit elektronovou mikroskopii laické veřejnosti se rozhodli zástupci obchodní i akademické sféry, vědecko-popularizační instituce, město Brno a Jihomoravský kraj poprvé před 2 lety.

„Brno je ve světovém měřítku unikátním centrem v oboru elektronové mikroskopie, právě zde se vyrobí více než 30 % celosvětové produkce. Překvapuje mě, jak málo se o tomto unikátu mezi laickou veřejností ví. Naším cílem je tento obor zpopularizovat, ukázat, že vývoj těchto přesných přístrojů i jejich využití představuje velmi zajímavou disciplínu, která má v Brně nejen pevné kořeny, ale především slibnou budoucnost,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Prioritou Jihomoravského kraje je rozvíjet chytré specializace a jeho strategie podpory se cíleně koncentruje na klíčové hospodářské domény, ve kterých má Jihomoravský kraj potenciál být vůdčím regionem nejen na evropské úrovni. Se skutečným potěšením mohu říci, že elektronová mikroskopie patří mezi prioritní obory Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a zapadá do klíčové domény přesných vědeckých přístrojů. Jihomoravský kraj má pro tuto oblast příhodné výzkumné zázemí, které může nejen generovat nové znalosti, ale také slouží jako ideální ‚laboratoř‘ náročným zákazníkům díky rozvinutému výzkumu v oblasti biologických věd. I tímto vzniká další potenciál pro rozvoj elektronové mikroskopie a přidružených oborů,“ doplnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula.

Zajímavé exkurze nabízí Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR nebo výrobce Thermo Fisher Scientific či Delong Instruments. Výrobce TESCAN představí na hvězdárně fungování a využití elektronového mikroskopu. Lidé se podívají do laboratoří výzkumných ústavů CEITEC nebo si poslechnou zajímavé přednášky na hvězdárně. VIDA! science centrum připravilo workshopy pro rodiny s dětmi i večer pouze pro dospělé. Zájemci si také užijí tematickou expozici v Technickém muzeu v Brně.

„Spolu s akcemi pro širokou veřejnost cílíme také na středoškoláky, pro které jsme připravili speciální program. Těší nás, že zájem o akci postupně roste,“ dodala koordinátorka akce Lucie Mezníková z brněnského magistrátu.