V Brně startuje projekt pomoci ohroženým dětem. Zapojily se do něj tři školy z městské části Brno-střed a dvě z Brna-sever, které budou vytipovávat děti ohrožené špatným zacházením. Tzv. case manažerky pak rodiny těchto dětí navštíví a společně s koordinátorkami projektu budou hledat možnosti, jak je podpořit a pomoct jim. Novinářům to dnes řekla Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace SOFA (Society for ALL), která za projektem s názvem Signály stojí.

Organizace začala s pilotním projektem před více než třemi lety na sídlišti Chanov v Mostě. Podle Felcmanové se osvědčil, což se u dětí projevilo například zlepšením školní docházky nebo studijních výsledků. SOFA se proto rozhodla aktivity rozšířit i do dalších měst. „V Brně si chceme vyzkoušet, zda naše nástroje fungují i ve velkém městě. Pro Brno jsme se rozhodli i z toho důvodu, že je tady velká komunita ukrajinských dětí, které můžeme považovat za ohrožené z důvodu traumatických zkušeností spojených s válkou a nuceným vysídlením,“ řekla Felcmanová.

Projekt Signály propojuje jednotlivé lokální aktéry, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, ať už jsou to učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci nebo policie, a pomáhá jim k včasné identifikaci a podpoře ohrožených dětí

V Brně se zapojili ředitelé škol, zástupci samospráv, neziskových organizací i záchranné služby. „Musíme poskládat platformu, abychom upravili kartu KID, která sjednocuje ukazatele ohrožení dítěte a postupy, jak mají jednotlivé profese postupovat. Soustředíme se na děti, které ještě nemá v hledáčku OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), ale mají potíže, je to taková šedá zóna. Musíme upravit tu část karty, která nám řekne, jaké jsou v Brně u ohrožených dětí běžné situace a jaké tady má kdo kompetence, aby jim pomohl,“ sdělila koordinátorka pro Brno-sever Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská.

V Brně budou působit dvě case manažerky, každá se v jednu chvíli může věnovat pěti rodinám

Pomoct mohou třeba dětem ze základní a mateřské školy v Merhautově ulici, kam dochází téměř 800 dětí. „U nás je velké množství sociálně kulturně odlišných dětí, ohrožuje je chudoba nebo mají speciální vzdělávací potřeby, také máme asi 100 cizinců. Problémy evidujeme, zejména se záškoláctvím, žáci si prodlužují víkend a my je v pátek nebo v pondělí naháníme,“ řekla ředitelka školy Jana Foltýnová. Projekt má v Brně fungovat do konce roku. Organizace chce, aby její aktivity v terénu zůstaly i poté.

Felcmanová uvádí, že v Česku žijí statisíce dětí, které se potýkají s fyzickým či psychickým násilím, jsou v rodině zanedbávány, sexuálně zneužívány nebo jsou třeba svědky domácího násilí či užívání drog

Důležité je rozpoznat je co nejdříve. Mezi fyzické znaky špatného zacházení patří nejrůznější poranění jako modřiny, řezné rány, škrábance či popáleniny, dále časté bolesti břicha a nevolnost, náhlá změny váhy nebo těhotenství dívek mladších 15 let. „Nejnápadnější jsou ale signály v chování, jako je agrese, nesoustředěnost, apatie nebo demotivace,“ dodala předsedkyně.