Peníze se vrátí v plné výši všem majitelům vstupenek, kteří si je koupili u TIC BRNO a požádají o ně stanovenými postupy v tříleté lhůtě.

Pro vstupenky zakoupené online je na webu nachystán formulář, který majiteli umožní vyplnění a odeslání online z pohodlí domova. Při fyzickém nákupu je připraven obdobný formulář, jenž je třeba vytisknout, vyplnit a spolu s originálními vstupenkami doporučeně zaslat na sekretariát TIC BRNO (Radnická 365/2, 602 00 Brno) či donést na předprodej vstupenek v infocentru TO JE BRNO na Panenské ulici (až se otevře v každodenním režimu dle otvírací doby; do té doby v těchto hodinách každý týden: pondělí a středa 13.00–17.00, pátek 9.00–13.00). V případě nákupu vstupenek u jiného distributora se musí majitelé vstupenek v první řadě obrátit přímo na něj. Na webu jsou v příslušných sekcích popsány tyto postupy detailně.

Veškeré žádosti o vrácení vstupného je nutné doručit do TIC BRNO výše popsanými cestami nejpozději do tří let od zahájení vracení vstupného, tedy od dnešního dne. TIC BRNO pak garantuje zákazníkům, že svoje peníze na účtu budou mít do pěti týdnů od odeslání žádosti (odeslání dotazníku online či doručení fyzické žádosti na sekretariát nebo infocentrum).

Celkově se jedná o 16 114 vstupenek v celkové hodnotě 36 456 803 korun. TIC BRNO obdržel od města Brna částku 38 258 000 korun na období do konce roku 2024 formou návratné finanční výpomoci. V této částce jsou kromě celkové hodnoty vstupenek zahrnuty také prostředky na pokrytí nezbytných nákladů spojených s vracením vstupenek, jako jsou bankovní poplatky, očekávané kurzové rozdíly a personální náklady včetně externích brigádníků.

TIC BRNO bude peníze městu splácet postupně, a to ve výši vyplacených plnění na jeho pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení proti Spolku pro GP ČR Brno, který byl pořadatelem Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu. Rozdíl mezi poskytnutou finanční výpomocí na straně jedné a výtěžkem z insolvence a též prostředků za vstupenky, jejichž držitelé neuplatnili nárok na vrácení peněz, na straně druhé bude po skončení insolvenčního řízení poskytnut organizaci TIC BRNO ve formě účelového příspěvku na provoz.

Veškeré informace najdou zájemci na webu www.ticbrno.cz v sekci GRAND PRIX, a to v českém i anglickém jazyce. V této sekci je nyní návod pro držitele vstupenek, kteří si vstupenky pořídili online na portálu TIC BRNO, fyzicky na pokladně TIC BRNO (případně na Motosalonu) a také pro ty, kteří si je koupili od jiného distributora. „Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit prostředky, abychom mohli všem zákazníkům vrátit peníze za zakoupené vstupenky. To je zcela klíčové pro zachování dobrého jména závodu i samotného města Brna mezi českými i zahraničními fanoušky silničních motocyklů,“ říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.