Tito pracovníci si zvýší své znalosti v oboru. Na vzniku centra se podílí Asociace školních jídelen, Státní zdravotní ústav, statutární město Brno, městská část Žabovřesky, Krajská hygienická stanice JMK a Školní jídelna, nám. Svornosti 7. 

„V novém metodickém centru budou probíhat pod metodickou záštitou Asociace školních jídelen ČR pravidelná setkání zaměstnanců škol a školních jídelen. Cílem těchto seminářů bude další vzdělávání a sdílení dobré praxe. Témata na sebe budou logicky navazovat, aby účastníci získali ucelené znalosti od základních až po odborné, a to v různých oblastech, které mají přímou souvislost s jejich pracovním zařazením,“ komentoval první náměstek primátora Petr Hladík. 

Jedním z důvodů pro zřízení center je také generační obměna pracovníků školních jídelen, ale i metodiků školního stavování. Vzhledem k nedostatku odborně zaškolených zaměstnanců nastupují do školních jídelen lidé, kteří buď nedisponují formálním vzděláním přímo odpovídajícím činnosti školní jídelny, nebo mají pouze teoretickou průpravu. Semináře těmto lidem mohou pomoci v jejich rozvoji a vedoucím školních jídelen pak doplní odborné znalosti v oblasti výživy člověka.

„V Brně vaří již 30 školních jídelen dietní stravu. Kuchaři a kuchařky v nich připravují především bezlepkovou, bezlaktózovou a diabetickou stravu. Dále z jídelníčku v některých případech vynechávají vejce, ořechy, citrusy, ryby nebo kakao, na které jsou děti také často alergické. Město je v tomto finančně podporuje a počet zapojených jídelen se stále zvyšuje. Nové metodické centrum pak může ukázat i dalším, že lze zdravě vařit za stejné peníze, se kterými denně školní jídelny hospodaří,“ dodal Petr Hladík.

Témata prezentována v těchto centrech budou rozpracovávat Akční plán 2 Národní strategie Zdraví 2020 v oblasti Správné výživy a stravovacích návyků, Prevence obezity i Bezpečnosti potravin. Z hlediska zajištění kvality center byli o spolupráci požádáni odborní pracovníci Státního zdravotního ústavu, pracovníci Krajských hygienických stanic a další odborníci, kteří se podíleli na vypracování Národní strategie Zdraví 2020.

„Velice nás těší a opravdu si vážíme vstřícného přístupu všech partnerů projektu Krajských center sdílení dobré praxe. Naším cílem je vytvářet podobné platformy po celé České republice. Místa, kde dostanou prostor jak odborníci v daném oboru na straně jedné, tak i zaměstnanci školních jídelen, jejichž praktická každodenní zkušenost je neméně významnou informací vhodnou ke sdílení. Fungující propojení teorie s praxí, obohacení teorie o praktické zkušenosti, podtrhnutí celospolečenského významu systému školních jídelen, je naší hnací silou,“ řekl Michal Malát, prezident Asociace školních jídelen České republiky.

Spolupráce v rámci sdílení dobré praxe je postavena na dobrovolné bázi bez povinnosti spolufinancování.