Vánočním stromem pro Brno je letos jedle bělokorá. Moravské metropoli strom tradičně věnuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny). Na cestu bude vypraven od Myslivny lišky Bystroušky 16. listopadu. Stejně jako loni ho do Brna dopraví odvozní souprava. Strom roste kousek od Olomučan u Blanska, je vysoký 18 metrů, koruna má v nejširším místě přibližně 8 metrů. Stáří stromu lesníci odhadují na 50 let. Jedná se v pořadí už o 34. strom z univerzitních lesů věnovaný městu prostřednictvím Českého červeného kříže, uvedla mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová.

Je na čase zaměřit se na přirozenost a příběh stromu

U vánočních stromů do měst se klade důraz na souměrnou pyramidální korunu s co nejširší základnou a hustým olistěním. V případě stromů rostoucích v lese je ale obtížné takové souměrnosti docílit. „Lidé neustále striktně trvají na tom, aby vánoční strom byl dokonale rovný, nechyběla mu žádná větev, zkrátka aby byl bez jediné chybičky. Možná je na čase zaměřit se víc na krásu přirozenosti a příběh stromu, uvědomit si, čím vším prošel, čemu odolal, když rostl desítky let v lese, v přirozeném prostředí. To se nedá říct o stromcích vypěstovaných například na plantážích v Dánsku, které pak mimo jiné míří na vánoční trh i do České republiky,“ vysvětlil Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Parametry stromu limitují i další faktory

Ten přidal i další faktory, jak lesníci vybírají vánoční stromy pro města. „Parametry stromu jsou navíc limitovány technickými okolnostmi, jako je přístupnost techniky pro skácení stromu v lese, délka odvozní soupravy a výška trolejového vedení v Brně,“ dodal lesník.

Tradici založil spisovatel Těsnohlídek

Tradici vánočního stromu v centru města založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek poté, co 22. prosince roku 1919 spolu s kolegy našel při procházce v lese u Bílovic nad Svitavou odložené batole. Těsnohlídek dal následně podnět k založení dětského domova Dagmar. Pod vánočním stromem bývala kasička, do níž mohli lidé dávat finanční dary na stavbu tohoto zařízení.

S jedlí se rozloučí 16. listopadu

„Vzhledem k této tradici se se stromem pro Brno loučíme na bílovickém polesí ŠLP Křtiny. Letos se tak stane 16. listopadu,“ doplnil Dobrovolný. Krátký kulturní program, tradiční symbolické sázení stromků a slavnostní předání začne u Myslivny lišky Bystroušky v 16 hodin.

Nabízejí i vánoční stromky pro domácnosti

Školní lesní podnik Křtiny nabízí i vánoční stromky do domácností. Každoročně se koná několik prodejních víkendů na hájenkách, kde si zájemci mohou vybrat a zakoupit stromky z kraje lesů lišky Bystroušky. „Stejně jako vánoční strom pro Brno i tyto stromky mají ekologickou certifikaci a pochází jak z prořezávek, které jsou z pěstebního hlediska nutné a stromky by jinak zůstaly v lese k rozkladu, tak i z cílených maloplošných výsadeb na specifických místech, například pod elektrovody. Na vánočních stromcích z univerzitních lesů do domácností lidé oceňují především jejich čerstvost, nezaměnitelnou vůni lesa, i to, že vyrostly v lese za Brnem,“ dodal vedoucí oddělení univerzitní pedagogiky a výzkumu ŠLP Křtiny.