Ve vazební věznici v brněnských Bohunicích dnes slavnostně otevřeli nové pracoviště pro psovody. Stálo asi 3,8 milionu korun. Chystá se i rekonstrukce kotců.

Psi ve věznici plní různé úkoly, mimo jiné jsou vycvičeni k vyhledávání drog. "Z našich 12 psů je sedm všestranných, kteří se podílejí na zajišťování strážní služby ve věznice a v bezprostřední blízkosti věznice, dále máme tři psy obranné a psy na vyhledávání drog. Ty využíváme při kontrole balíků, korespondence, při kontrole vozidel a tak dále," uvedl ředitel zařízení Dušan Gáč.

Řekl, že to, že si vězňové opatřují drogy, je celoevropský problém. Bohunická věznice není výjimkou. "Také u nás ve vazební věznici jsme zaznamenali pokusy o průnik drog v balících. Na jejich odhalení se podíleli právě naši služební psi," uvedl ředitel. Problém jsou podle něj i mobilní telefony vnášené do věznic. Proto se jeden ze služebních psů v současnosti učí vyhledávat právě mobilní telefony.

Psi z bohunické věznice vyjíždějí, je-li třeba se svými psovody i do okolních věznic, kde se při kontrolách podílejí na vyhledání omamných látek. Cestovat tak mohou po celé Moravě.

Původní zázemí pro psovody v bohunické věznici se bude rekonstruovat. Prostory poslouží mimo jiné jako varna pro krmení služebních psů a rekonstrukce čeká i psí kotce.

Vazební věznice v Brně-Bohunicích vznikla v roce 1956, zajišťuje výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Výkon trestu odnětí svobody v ní vykonávají odsouzení, kteří jsou zařazeni do věznice s ostrahou. Celková kapacita k 1. březnu 2017 činila 678 míst. Z toho je pro výkon vazby určeno 252 míst, pro výkon trestu 278 míst a 35 míst pro chovance zabezpečovací detence.