Ve vyškovské místní části Dědice začali stavbaři opravovat opěrnou zeď na levém břehu říčky Hané. Do konce října by měli v ulici Závodí opravit úsek břehu dlouhý asi padesát metrů. Opravy přijdou na sedm milionů korun, uvedl na webu města mluvčí radnice Michal Kočí.

Opraví úsek pod jezem

Dělníci upraví úsek pod stávajícím jezovým stupněm. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující a poškozená konstrukce zdi, celková degradace a její náklon v daném úseku. „Míra opotřebení je značná, což potvrdil i inženýrskogeologický průzkum. V souběžné místní komunikaci se tvoří trhliny a zeď se naklání směrem do toku,“ uvedl starosta Karel Jurka (ODS).

Práce odstartovaly začátkem června

Stavební úpravy a zásahy odstartovaly na přelomu května a června. Na komunikaci podél budované zdi probíhá odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstraňují tam konstrukční vrstvy, odtěžují zeminu a odstraní i současné opevnění. „Stavba neovlivní stávající odtokové poměry, kapacita koryta zůstává zachována. Během oprav proběhne převedení vod pomocí ochranné jímky. Investicí zajistíme stabilitu levého břehu toku a souběžné komunikace,“ upřesnil vyškovský místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).

První část je dlouhá 28 metrů

Zásahy jsou rozdělené na dvě části. První díl se týká 28 metrů. Úplná rekonstrukce spočívá ve vybourání stávající zdi a postavení nové železobetonové zdi s kamenným obkladem, která bude uložená na betonovém základu. Ukončí ji římsa, do které dělníci ukotví ocelové zábradlí s výškou 1,3 metru.

Druhý úsek je dlouhý zhruba 20 metrů

„Z lícní strany odborníci navrhli z důvodu vyšší stability kamennou přizdívku a doplnění betonového základu. V plánu je rovněž přespárování cementovou maltou a doplnění chybějících kamenů. Korunu zdi dělníci odbourají a dobetonují. Stávající sloupky zábradlí zmizí, i tento úsek osadí novým zábradlím,“ popsal další práce Michal Kočí.

Práce přijdou na sedm milionů korun

Projekt k úpravám poničeného břehu říčky Hané vznikl podle mluvčího před dvěma lety a přišel na téměř 430 tisíc korun. „Cena zakázky přesahuje 6 milionů a 950 tisíc korun. Hotovo má být na konci října letošního roku,“ dodal Kočí.